View Album | Page 10 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

דרום הר חברון: תבואת הקיץ המיועדת להאכלת הכבשים בחורף
Photographer: Ariela Slonim
12/08/2020
דרום הר חברון: אזור התעשייה של המשפחה, כאן מכינים גבינת לבאנה
Photographer: Ariela Slonim
12/08/2020
דרום הר חברון: בית הקיץ של משפחת הרועים, בחורף הם גרים במערה
Photographer: Ariela Slonim
04/09/2020
דר' הר חברון: הבסטות והאשפה הרבה המצטברת כתוצאה ממכירת מזון לפנות בוקר
Photographer: Michal Tsadik
25/08/2020
קרוב למחסום מיתר מתנהל מעבר חופשי מהגדה לישראל דרך פרצות בגדר. באין מפריע.
Photographer: Hagit Back
27/07/2020
פלסטינים יושבים על גדות נחל הביוב ומחכים להסעה
Photographer: Ariela Slonim
14/07/2020
נאסר מא-תוואני
Photographer: Raya Yeor
01/07/2020
הכבשים והאבנים מתערבבות זו בזו וקשה להבדיל ביניהן
Photographer: Ariela Slonim
30/06/2020
מפת האזור
Photographer: Ariela Slonim
30/06/2020
שרידי שריפה ליד אשתמוע
Photographer: Ariela Slonim
16/06/2020
שרידי שריפה ליד אשתמוע. לדברי המתנחלים היתה הצתה.
29.06.2020 ציור קיר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
29.06.2020 ציור קיר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
29.06.2020 חיזוק הנרטיב היהודי מוזיאון וציטוטים מהתנך
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
חיזוק הנרטיב היהודי מוזיאון וציטוטים מהתנך
29.06.2020 הודעה על הרחבת גרעין התיישבות
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
הודעה על הרחבת גרעין התיישבות למניעת תכנית טראמפ
29.06.2020 אנשים מחכים במחסום אל פאוואר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
במחסום בכניסה ל אל פאוואר אנשים מצטופפים עם מסכות הגנה מהדבקה
29.06.2020 פלסטינים בדרך לעבודה בישראל עם ציוד שינה
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
אתמול יצאו במעבר מיתר המוני פלסטינים לעבודה של כמה שבועות בישראל, צפיפות ודוחק, כולל מזרונים שלקחו איתם לשינה:
הפילבוקס באמצע הכפר חורסה
Photographer: Hagit Back
25/06/2020
דרום הר חברון: בכניסה לדורה חסימה של אבנים, מפחד הקורונה
Photographer: Hagit Back
25/06/2020
הקרוון שהקימו מתנחלי חוות מעון
Photographer: Michal Tsadik
15/06/2020
העצים שהמתנחל שתל על אדמת עזאם מסומנים בעיגול אדום
Photographer: Ariela Slonim
11/06/2020
בצד שמאל של התמונה בטונדה ודגל וחיילים ליד עמוד החשמל
Photographer: Ariela Slonim
19/05/2020
08.06.2020 מעילים עבור העומדים בטרמפיאדה
Photographer: Lea Shakdiel
08/06/2020
08.06.2020 המתנחלים כחברת מופת של חסד ליהודים
Photographer: Lea Shakdiel
08/06/2020
08.06.2020 פוסטרים נגד תכנית טראמפ
Photographer: Lea Shakdiel
08/06/2020
המכונית שבה באו האורחים הבלתי קרואים
Photographer: Raya Yeor
27/05/2020
מי שלא יכול לעבור במחסומים לעבודה בישראל, מוצא דרכים אחרות
Photographer: Hagit Back
01/06/2020
מי שלא יכול לעבור במחסומים לעבודה בישראל, מוצא דרכים אחרות
Photographer: Hagit Back
01/06/2020
עמדת חיטוי לכלי רכב, מועצת א-תוואני. למען בריאותך"
Photographer: Michal Tsadik
12/05/2020
בשכונה קפישה מעבירים סחורות בשיטת גב-אל-גב
Photographer: Michal Tsadik
25/02/2020
חרבת מופאקרה בדרום הר חברון
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
דרום הר חברון: חרבת מופאקרה, כפר המערות
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
שמחה לביקורינו בגן הודא
Photographer: Muhammad D
11/02/2020
כביש 60: לישראלים אסור להיכנס לשטח A אבל למתנחלים מותר...
Photographer: Hagit Back
27/01/2020
נצר נוואג'עה חורש
Photographer: Semadar Becker
03/02/2020
נצר נוואג'עה חורש
Photographer: Semadar Becker
03/02/2020