View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Barta'a/Reikhan checkpoint Album

תשובת רשות המעברים לתלונת ארגון מען
Photographer:
15/03/2023
תשובת רשות המעברים לתלונת ארגון מען
Photographer:
15/03/2023
מחסום ברטעה - עבודות העפר פוצעות את נוף הגבעות היפה
Photographer: Tami Ritov
09/03/2023
התנחלות ריחן. בית קפה פתוח בימי ו'
Photographer: Ruti Tuval
05/03/2023
סחלב פרפרני ליד התנחלות ריחן
Photographer: Ruti Tuval
05/03/2023
נוף נפלא במאחז ליד התנחלות ריחן
Photographer: Ruti Tuval
05/03/2023
חניון חדש ענק מערבית למחסום ברטעה
Photographer: Ruthy Tuval
05/03/2023
ברטעה - האדי ''הנער'' כבר אב לשלושה
Photographer: Ruthy Tuval
21/02/2023
בכניסה למחסום ברטעה
Photographer: Ruthy Tuval
21/02/2023
מחסום ברטעה - כלים כבדים משטחים את גבעת הטרסות מול המחסום
Photographer: Ruti Tuval
28/02/2023
מחסום ברטעה - הכשרת חניה נוספת בצד הפלסטיני
Photographer: חנה הלר
22/02/2023
ברטעה - מרחיבים את החניה בשטח סי
Photographer: חנה הלר
16/02/2023
ברטעה - חוזרות עם קניות מג'נין
Photographer: חנה הלר
16/02/2023
מחסום ברטעה - חכו עד שמונה
Photographer: Ruti Tuval
09/02/2023
קיוסק חדש נפתח במחסום ברטעה
Photographer:
04/01/2023
חניון חדש בדר'-מע' מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
17/01/2023
it girl עם חיג'אב ועם נטע שלנו, במחסום ברטעה
Photographer: Shuli Bar
25/01/2023
 תופרת חוזרת מעבודתה בברטעה
Photographer: חנה הלר
26/01/2023
עבודות פיתוח מול מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
24/01/2023
למרגלות מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
24/01/2023
מעבר מיוחד לנשים בסככת המעבר במחסום ברטעה
Photographer: Adina
19/01/2023
בתוך סככת המעבר המחסום ברטעה
Photographer: Adina
19/01/2023
שתי נשים מחכות לנס במחסום ברטעה
Photographer: Shuli Bar
11/01/2023
בשש ורבע הצפיפות מתחילה להתפוגג במחסום ברטעה
Photographer: Shuli Bar
11/01/2023
מחסום ברטעה: הצפיפות בבקרים בלתי נסבלת
Photographer: Shuli Bar
11/01/2023
מחסום ברטעה: צפיפות אינסופית בשעת הפתיחה
Photographer: Local resident
29/12/2022
מחסום ברטעה: זרם אינסופי של פועלים חוזרים מעבודה בישראל
Photographer: Tami Ritov
29/12/2022
במחסום ברטעה פתחו מסלול רק לנשים
Photographer: Shuli Bar
28/12/2022
החניון ממערב למחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
27/12/2022
בכניסה למתחם מחסום ברטעה, צד מרחב התפר, בוקר
Photographer: Ruti Tuval
18/12/2022
הבאים למחסום ברטעה נאלצים לחנות במרחק רב על הכביש הראשי לג'נין
Photographer: Ruti Tuval
18/12/2022
מארבע וחצי עד השעה שש צפוף מאוד בכניסה לסככה במחסום ברטעה
Photographer: Shuli Bar
14/12/2022
הצפיפות מחסום ברטעה - כל בוקר
Photographer: Shuli Bar
14/12/2022
ברטעה: עוברים בשרוול
Photographer: Hagar Dror
07/12/2022
בוקר במחסום ברטעה - יוצאים לעבודה בישראל
Photographer: Ruti Tuval
06/12/2022
מול מחסום ברטעה: מגרשי החנייה בזבדה שוב מתמלאים
Photographer: Tami Ritov
01/12/2022