View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Masafer Yatta Album

חאשם אל דאראג' - הילדים מהגן והודא נפרדים לשלום
Photographer: Smadar Becker
12/05/2024
חאשם אל דאראג' - הילדים בגן של הודא עם דברי המתיקה שהבאנו לשמח
Photographer: Muhammad D.
12/05/2024
שעב אל הוטום - בתו היפה והמתוקה של ח'ליל ג'ברין
Photographer: Smadar Becker
05/05/2024
שעב אל בוטום - אצל ליילה וומוחמד ג'בארין
Photographer: An Australian volunteer
05/05/2024
מופקרה - מערת המגורים של נעים חמאמדה ומשפחתו
Photographer: Michal Tsadik
01/05/2024
מופקרה - נעים חמאמדה שנפצע מתקיפת מתנחלים יומיים קודם הגיענו
Photographer: Palestinian
01/05/2024
גינה בבית אבו קביטה
Photographer: Michal Tsadik
09/04/2024
אבו קביטה - מטפחים את גינתם על אף הקשיים
Photographer: Michal Tsadik
09/04/2024
אום דרית - מיכל ליד המכונית של משפחת ג'בארין
Photographer: Muhammad D.
09/04/2024
אום דרית - מתנחלים מעבר לגדר הגינה המשוקמת של לילה
Photographer: Michal Tsadik
16/04/2024
אום דרית - לילה ג'בארין מספרת על המתרחש אצלם
Photographer: Muhammad D.
16/04/2024
שעב אל בוטום - מיכל וסמדר בארוחת האפטאר אצל משפחת ג'בארין
Photographer: Muhammad D.
04/04/2024
שעב אל בוטום - ארוחת האפטאר אצל משפחת ג'בארין
Photographer: Muhammad D.
04/04/2024
מופקרה - אחד מאנשי ארגון  הבריאות הפלסטיני
Photographer: Michal Tsadik
02/04/2024
מופקרה - האמבולנס איתו הגיעו אנשי ארגון הבריאות הפלסטיני
Photographer: Michal Tsadik
02/04/2024
מופקרה - בת משפחת פאדל
Photographer: Michal Tsadik
13/03/2024
שעב אל בוטום - עם מוחמד ג'בארין בפתח הבית
Photographer: Muhammad D
10/03/2024
שעב אל בוטום - רגלו החבולה של מוחמד ג'בארין אחרי כ-20 יום ועדיין סובל מכאבים
Photographer: Smadar Becker
10/03/2024
ח'לת א-דבע - הכתובת בקלטית יומנו יגיע ובערבית אל תפיל מידי את ענף עץ הזית
Photographer: Michal Tsadik
13/02/2024
מופקרה - גדר הסלעים שהקים נעים עדרה ב-1986 לתחום את שטחו
Photographer: Muhammad D
18/02/2024
מופקרה - אשתו של פאדל מוסיפה עצים לתנור במערה
Photographer: Muhammad D
18/02/2024
אום אל ח'יר - חבילת סל מזון שמסרנו באום אל ח'יר
Photographer: Smadar Becker
14/02/2024
א-תוואני - חאמד קווסמה נציג האום מחברון עם נאסר עדרה וסמדר
Photographer: Muhammad D
14/02/2024
מופקרה - פורקים את חבילות קול רבני לזכויות אדם אצל פאדל
Photographer: Michal Tsadik
07/02/2024
צעיר עם חמורו, כלי התחבורה בימים אלה של מחסומים בכל מקום
Photographer: Smadar Becker
04/02/2024
אבו קביטה - ילדים משחקים עם צעצועים שהבאנו להם
Photographer: Michal Tsadik
16/01/2024
כבשים על הדרך לגוון
Photographer: מוחמד
18/01/2024
הצעירה לבית חמאמאדה
Photographer: מוחמד
18/01/2024
המזווה לשמירת מזון במערה של של פאדל חמאמאדה
Photographer: מוחמד
18/01/2024
אצל משפחת אבו קביטה
Photographer: Michal Tsadik
09/01/2024
א-תוואני - בארוחה לשובו של זכריא מביה"ח
Photographer: Michal Tsadik
09/01/2024
משפחת אבו קביטה - המצרכים שהבאנו בזכות תרומות החברות
Photographer: Michal Tsadik
09/01/2024
שעב אל-בוטום - עם לילה ג'בארין
Photographer: Muhammad D
07/01/2024
שעב אל בוטום - החלקה בגן הירק של ליילה ומוחמד אותה משקמים
Photographer: Smadar Becker
07/01/2024
עם משפחתו של נג'אח תאימת באום גוסא
Photographer: A Palestinian resident
02/01/2024
אום גוסא - מסמך הפונה לנג'אח על זכותו לתבוע פיצויים בגין הריסה שגויה של ביתו 
Photographer: Smadar Becker
02/01/2024