Al Nashshash, Bethlehem, Etzion DCL, Nabi Yunis, Wed 27.5.09, Morning

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
רחל מ., דרורה פ., אורה א. (מדווחת)
May-27-2009
|
Morning

 בית לחם

 

פועלים רבים מצטופפים משני צדי הכביש ומצפים להסעה. אחרים, שחוששים לאחר, יוצאים בריצה ומצטרפים אל הממתינים. בפנים, פתוחות חמש עמדות. התורים ארוכים מאד.אנשים יוצאים בפנים זועפות. מתלוננים ש"לא טוב". הם חיכו לפתיחה מ-04:30 . אחד האקומנים שהגיע מבית- לחם מספר לנו שחיכו בכניסה כ-1,500 אנשים. פתחו ב-05:00, אבל הכניסו רק אנשים מעטים והתור היה איטי מאד. האקומנים פנו למוקד ההומניטרי מספר פעמים. התורים קטנו וב-07.30 עברו רוב האנשים. 


אל נשאש
07.40
לא פנו אלינו. 

מת"קinfo-icon עציון  08.05 
כתריסר גברים מחכים ברחבה. שתי צעירות, שלפי לבושן אפשר להניח שהן נוצריות, ממתינות ליד הדלת. הן מספרות שבידן הזמנה לקונסוליה האמריקאית בירושלים, כדי לקבל ויזה והן רוצות לקבל היום רשיון כניסה לירושלים. ב-08.10 מכניסים את הצעירות ואחריהן את הגברים. 

אדם צעיר ניגש אלינו ושאל על חנה, שלדבריו, שוחחה אתו והסכימה לטפל בבעיה שלו.טלפנו לחנה.

 


נבי יונס
08.45
אדם צעיר מספר שהוא ניסה פעמים אחדות לקבל רשיון עבודה בישראל ולא הצליח. הוא התלונן במרירות ובאריכות. שני גברים מבוגרים שישבו לידו, ספר שהם מאגודה הדואגת לזכויות האזרח והראו לנו כתובת בערבית. לא יכולנו לברר מה בדיוק הם עושים, כי הם לא דברו עברית או אנגלית.