פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
עדה היילברון
Oct-31-2007
|
  השופט: עו"ד רס"ן איתי רגב
חוקר: רס"מ עאטף עווידה
ה
רשמת: רב"ט הדס פנחסי, 
מתרגם: רב"ט סלמן קצור.
 נוכחים היום בבית המשפט עו"ד עאבד ועו"ד מחאג'נה ושני עורכי דין פרטיים שכל אחד מהם מייצג עציר אחד. הדיונים מתחילים בשעה 10. 
שם העציר: זיאד מחמד עזאלה  אדם מבוגר כבן 50 מכפר ביתא, נהג מונית. הרשות החוקרת מבקשת להאריך את מעצרו ב-8 ימים.
סנגור: עו"ד סאלח מחמוד מאום אל פחם. הסנגור פותח בחקירת החוקר.הוא מציין שאחיו של החשוד עצור ונחקר. גם החשוד כבר נחקר 5-4 פעמים ע"י השב"כ ונתן גרסה. האם יש חשודים אחרים?
חוקר: לא יכול לפרט.
סנגור: לא מבקש לפרט שמות כדי לא לפגוע בחקירה. מבקש רק לדעת אם יש חשודים נוספים וכמה?
חוקר: בשלב זה לא יכול לפרט כי זה יפגע בחקירה. השופט מנסח את תשובות החוקר לצורך הפרוטוקול.
סנגור: האם המעצר דרוש לחקירת החשוד או לעימות עם חשודים נוספים?
חוקר: יש תכנית חקירה מפורטת בדוח הסודי ואי אפשר להוסיף עוד פרטים.
סנגור: האם הגרסה שהחשוד מסר יש לה אימות בחומר שנאסף או שגרסתו שקרית לחלוטין?
חוקר: בשלב זה מנוע מלהסביר.
סנגור: אילו סעיפים בדוח החסוי רוצים להשלים?
חוקר: 1,2,3.
סנגור: האם המעצר מבוסס רק על חומר מודיעיני או על חומר נוסף?
חוקר: על חומר נוסף.
סנגור: החשוד עצור 8 ימים. הוא נחקר ונתן גרסה משטרתית עוד לפני שנחקר פעמים נוספות רבות. גרסתו עקבית. זהו נהג מונית שעובד בתחנת מוניות מסודרת. רוב ההזמנות להסעות נעשות דרך התחנה. ביום רביעי 24.10 קיבל הודעה טלפונית מהתחנה שעליו לאסוף נוסעים מתחנת הדלק בכפר ג'מעין. הוא הגיע למקום והמתין 10 דקות. כשאף אחד לא הגיע הוא טלפן לתחנה ושאל מה עליו לעשות. אמרו לו להמתין משום שהנסיעה שולמה מראש. אחרי כמה דקות הגיעו שלושה נוסעים. הוא ידע מראש שעליו לקחת אותם למחסום חווארה. הם לא עוררו חשד. במהלך הנסיעה ביקש אחד מהם להגביר את מהירות הנסיעה אבל הנהג לא נעתר לו. הוא הוריד את הנוסעים במחסום חווארה והמשיך בעבודתו כרגיל.בשעות הבוקר למחרת התבקש על ידי תחנת המוניות להסיע נוסעים ממחסום חווארה לג'מעין בשעה 7:30. הוא המשיך בעבודה ביום חמישי עד הערב.למחרת הוזמן לחקירה ונעצר. המתין 3 שעות בחווארה ואחר כך הועבר לבית המעצר בפתח תקווה. הוא התבקש לזהות את הנוסעים במסדר זיהוי וגם התבקש לתאר אותם לפני השב"כ. מדובר באדם בן 50 אב ל-12 ילדים. המבקשת מסתתרת מאחורי החסיון ובית המשפט נענה לפנייתה. הסנגור נאלץ לגשש בחשכה ולא ברור אם החקירה הסתיימה, או שייעצרו חשודים נוספים או שמצפים שהחשוד יזהה עוד עצירים שמתכוונים לעוצרם. ברור מכל מקום שהמשטרה לא טוענת שההסעה הספציפית קשורה בפעילות של האנשים שנסעו בה. בכל מקרה לא הייתה כאן הזמנה ומעורבות ישירה של הנהג. התשלום בוצע מראש לתחנה על ידי אדם אחר שלא נסע במונית. ייתכן שהחקירה תקועה. מה רוצים מהחשוד? לא צריך יותר מכמה שעות כדי לזהות חשודים, דבר שאפשר היה לבצע עוד קודם לכן. יש לשחרר את החשוד או להאריך מעצר בימים ספורים ולא ב-8 ימים נוספים. אם יהיה צורך אפשר להגיש עוד בקשה.
שופט: עיינתי בדוח החסוי ולמדתי את נסיבות המעצר ועל מהלך החקירה מאז מעצרו של החשוד. מובנת מצוקתו של הסנגור מאחר שלא נחשף לחומר החקירה. במצב זה על בית המשפט לשמש גם כעינו של הסנגור. שמעתי את גרסת המשיב והשוויתי לדברים העולים בחקירתו. רשמתי לפני במיוחד את סעיף 5(2) בדוח החסוי המעיד על הקו המנחה את צוות החקירה.שוכנעתי שכדי לבצע את פעולות החקירה יש מקום בשלב זה לאפשר את המשך החקירה בתנאי מעצר, כדי שהרשות החוקרת תוכל לקבל את התשובות הנכונות באשר לחקירת המשיב. בשלב זה יש להיענות לבקש. מאריך את המעצר ב-8 ימים עד 14.11.07. הדיון נמשך 10 דקות.בתום הדיון ניגש הסנגור ומשוחח כמה דקות עם מרשו. 
שם העציר: עאמר עלי טנבור מנוע יליד 26.10.86.הרשות החוקרת מבקשת להאריך את המעצר ב-22 ימים.
סנגור: עו"ד עאבד מפנה שאלות אחדות לחוקר: האם החקירה שלו כבר התחילה?            
ח: כן, הייתה חקירה בשב"כ אם הוא טרם מסר גרסה.
ס: יש עוד מעורבים בפרשה?                    
ח: לא יכול לענות בשלב זה.
ס: מתכוונים לחקור שוב חקירה פרונטלית? 
ח: לא יכול לענות. בדוח החסוי.
ס: יש תשובות שאפשר לקבל חוץ מאשר להפנות לדוח החסוי? כי אחרת חבל על המאמץ.
החוקר פונה לבית המשפט ומבקש להאריך את המעצר ב-22 ימים.
סנגור: החשוד נעצר לפני יומיים וחקירתו בראשיתה. כל השאלות המופנות לחוקר זוכות בהפניה לדוח החסוי ולכן עלינו לסמוך על בית המשפט. עצם העובדה שהחשוד לא נפגש עם עו"ד מהווה סיבה לקצר את תקופת המעצר. מבקש מבית המשפט לעיין בתיק החקירה, לבדוק את תכנית החקירה ולראות אם יש הצדקה להארכת מעצר כה ממושכת. לא אחת קורה שהחקירה מסתיימת בזמן קצר יותר. אפשר להסתפק בשבוע ימים ואם יהיה צורך לבקש הארכה נוספת.
שופט:  עיינתי בדוח החסוי ולמדתי אודות נסיבות המעצר. מצאתי שקיימות ראיות לכאורה ויש חשד סביר הקושרים את המשיב לביצוע המעשים המיוחסים לו. יש חשדות ספציפיים ומפורטים וראיות המבוססות על החקירה. תכנית החקירה מפורטת ומציינת פעולות חקירה ומשך זמן הדרוש לביצוען. מתייחס להנחיות בית המשפט לערעורים בעניין מעצרם של מנועי פגישה עם עו"ד.שוכנעתי שבמקרה שלפני מתקיימת ההנחיות בפסיקה המצדיקות חריגה מפרק הזמן של 15 ימים וכי במקרה זה יש מקום להיענות לבקשת הרשות החוקרת. מאריך את המעצר ב-22 יום, עד 21.11.07.הדיון נמשך 8 דקות. 
שם העציר: עבדאללה סולימן הוואש.
סנגור: עו"ד עאבד.
חוקר: החלטנו להקדים את הארכת המעצר להיום במקום ב-5.11 בגלל התקדמות החקירה. המעצר הקודם קוצר למעשה ב-7 ימים.
סנגור: מתנגד לבקשה. החשוד נעצר ב-16.10.07 ומעצרו הוארך ב-16 יום. הוא נחקר בתחילת מעצרו באופן אינטנסיבי אך נחקר פעם אחרונה רק לפני 9 ימים (ביום ג שעבר). החשוד טרם מסר גרסה אך הודה בחלק מהחשדות המיוחסים לו. היה על המבקשת לקדם יותר את החקירה ולהשיג אמרה משטרתית. אם נחוצות עוד פעולות חקירה אין בכך כדי להצדיק את הארכת המעצר. מבקש לקצר את התקופה המבוקשת ל-7 ימים.
שופט: המשיב נעצר ב-16.10.07. ב-22.10.07 הוארך מעצרו ב-15 ימים, עד ל-5.11.07. מהדוח החסוי מתברר שתקופת החקירה המבוקשת נגזרת מהתקדמות החקירה עד כה. יש תכנית מפורטת בדוח ומצוינים בה מועדים מדויקים.מאריך את המעצר לפי תכנית החקירה המפורטת ב-15 ימים, עד 14.11.07.הדיון נמשך 5 דקות. 
שם העציר: אדהם צברי רביע. הרשות החוקרת מבקשת להאריך את המעצר ב-16 יום.
סנגור: עו"ד סבאג אליאס מפקיעין וירושלים (עו"ד פרטי)הסנגור מכיר היטב את העצור. מתיישב לידו כדי לשוחח אתו. לחשוד תיק עב כרס מאוד.
סנגור: מתנגד לבקשה. המשיב עצור כבר מ-12.9.07. היו כבר 3 הארכות מעצר, האחרונה הייתה ב-17.10.07 ועד היום המשיב לא נחקר. לחוקרים היה די זמן להשלים את החקירה ואם יש מקום להגיש כתב אישום היה די זמן להעביר את התיק לתביעה.החשדות אינם כה כבדים, יש מקום לקצר את המעצר.
חוקר: החשדות חמורים ויש חשודים נוספים. הרשות החוקרת צריכה לחקור את כולם כדי להשלים את החקירה. לכן דרושה הארכת המעצר. 
השופט מבקש מהחוקר לאתר עבורו בתיק עב הכרס את הדברים הרלבנטיים לבקשה הנוכחית להארכת המעצר. החוקר מחפש, מאתר את המקום ומעביר את התיק לשופט. השופט משוחח עם החוקר ואף רושם לו דבר מה בפתק.
שופט:  לאחר ששמעתי את עמדות הצדדים ועיינתי בתיק החקירה, למדתי שעל אף שבתקופה האחרונה המשיב לא נחקר ולא נתן גרסה נוספת, החקירה נמצאת על סף השלמתה והבקשה להארכת המעצר היא לצורך העברת התיק לתביעה. בית המשפט הצבאי לערעורים סמך את ידו על החלטות בתי המשפט בערכאה הראשונה להאריך מעצר בתקופה המבוקשת לצורך השלמת החקירה. כיוון שמדובר בפרשה עם מספר מעורבים הרי שגם אם אפשר היה להשלים את חקירת המשיב עצמו בזמן קצר יותר, הרי שיש צורך להשלים את חקירת כל המעורבים כדי שכל הנתונים יהיו בידי החוקרים ואפשר יהיה לקבל החלטה מושכלת של הגשת כתב אישום.יש מקום להיעתר לבקשת המשיבה. המעצר מוארך ב-16 ימים עד 15.11.07. הדיון נמשך 8 דקות. 
שם העציר: מוחמד עטא שראייע
סנגור: עו"ד עאבד. העציר נכנס במצב רוח טוב. מחייך לכולם ולוחץ בחמימות את ידי עו"ד עאבד ועו"ד מחאג'נה.
חוקר: החשוד יועבר בקרוב מכאן לבית כלא.
סנגור: בפגישתי האחרונה עם החשוד ביום ג' עלתה לפני תמונה של שימוש בכוח ב-26.8.07 ע"י מפקד אגף 10 בבית מעצר מגידו וע"י חיילים שהיו שם. המפקד (אברהמי?) הכניס אותו לצינוק שם הוחזק בחושך. התקיף אותו והפשיט אותו בכוח. הוא החזיק אותו בצינוק יום שלם בלי תנאים סבירים. אחר כך החזיק אותו עוד 7 ימים בבידוד כעונש בטענה שלא איפשר לסוהרים לחפש על גופו סמים. החשוד מבקש שיטפלו בתלונה זו. השופט והחוקר מציינים שזה היה קשור לתיק קודם של החשוד. השופט מציין שאפשר לרשום זאת בפרוטוקול ולהעביר למי שצריך.
שופט: החשוד מתלונן על התנהגות לא הולמת כלפיו בבית המעצר לפני מעצרו הנוכחי. טוב עשה הסנגור שניצל הזדמנות ראשונה כדי להעלות טענות אלה ואין אפשרות שלא להתייחס לפרשה.פרט לכך יש הסכמה להארכת המעצר לצורך העברת התיק לתביעה.המעצר מוארך ב-16 ימים עד 15.11.07.הדיון נמשך 5 דקות. 
שם העציר: עלאא אחמד עיסאווי מנוע
סנגור: עו"ד מחאג'נה מפנה שאלות לחוקר: האם החקירה כבר התחילה? (כן)האם יש כבר הודאה? (בדוח הסודי).הסנגור מתנגד לבקשה. זו הארכת מעצר ראשונה והחשוד עדיין לא נפגש עם עו"ד. חקירתו עדיין בראשיתה ולכן אין להאריך מעצר מנוע מפגש ביותר מ-15 ימים ועוד בשלב כה מוקדם בחקירה. יש לעמת את החשוד עם החשדות המיוחסים לו כדי שתתבהר תמונת החקירה.
שופט:  למדתי את נסיבות המעצר ושוכנעתי שיש לאפשר את השלמת החקירה. מאריך את המעצר ב-16 ימים.  
נכנסים יחד שני עצירים:מהדי פאיז עאשור, אמג'ד עליאן זאמל. על שניהם מגן עו"ד עאבד.
הרשות החוקרת מבקשת להאריך את מעצרם ב-16 ימים לצורך העברת התיק לתביעה.יש הסכמה. הדיון מסתיים בתוך 2 דקות. אחריהם נכנס עוד צמד עצירים: יוסף אברהים אב סבחה. הסנגור שלו עו"ד מחאג'נה. סאמר גמאל עיסאווי הסנגור שלו עו"ד עאבד. גם כאן מבקשת הרשות החוקרת להאריך את המעצר ב-16 ימים לצורך העברת התיקים לתביעה.הארכת מעצר עד 15.11.07.יש הסכמה של שני עורכי הדין והדיון מסתיים בתוך 2 דקות. התובע מזרז את הסוהרים שיוציאו את העצירים אבל עו"ד מחאג'נה מעכב אחד מהם כדי לשוחח אתו.  
שם העציר: סוהיל מאהר קוקא. מנוע
סנגור: עו"ד מחאג'נה מתנגד לבקשה. מבקש מבית המשפט להתייחס לחשדות המיוחסים לעציר ולבדוק אם מסר גרסה. הוא טרם נפגש עם עו"ד ואינו יודע את זכויותיו כעציר. השופט מאריך את המעצר ב-15 ימים. 
שם העציר: מאג'ד דייב חליל סקא משכם. קטין בן 16.5, נראה מבוהל מאוד. נעצר ב-30.10.07 בגין פעילות אסורה שמסכנת את שלום האזור. הרשות החוקרת מבקשת להאריך את המעצר ב-15 ימים.
סנגור: עו"ד מחאג'נה פונה לשופט ואומר לו שהנער אינו יודע היכן הוא נמצא ובאיזה מצב הוא נמצא. צריך להסביר לו הכול.
 זו הארכת מעצר ראשונה. החשוד כבר הספיק להודות בחשדות המיוחסים לו. מדובר בקטין שפוחד מכך שהוא נמצא במעצר במיוחד משום שהוא מוחזק לבד בחדר. נדרש פיקוח מיוחד במקרה זה. אפשר להסתפק במעצר של 8 ימים בהתחשב בגילו של העציר ובכך שהוא משתף פעולה וכבר מסר גרסה.העציר לא קיבל בגדים אינטימיים מאז הובא למתקן בפ"ת. הוא נחקר היום לפני הבאתו לדיון בבית המשפט והדוח החסוי כנראה אינו מעודכן.
שופט: מבקש לרשום בפרוטוקול שהוא ביקש מהרשות החוקרת לספק לו מידע נוסף על העציר. הוא קיבל עדכון שיש התפתחות בחקירה.
חוקר: מבקש את ימי המעצר הנוספים כדי להשלים את החקירה. מבקש להאריך את התקופה המבוקשת ל-16 ימים.
סנגור: יש לקצר לתקופה קצרה עוד יותר כי אפשר להשלים את החקירה בזמן קצר יותר בעיקר משום שמדובר בקטין.
שופט: לאחר שעיינתי בדוח המתוקן אני סבור שיש לאפשר את ביצוע תכנית החקירה. התקופה תקוצר כדי להעביר את התיק לתביעה ולהעביר בהקדם את העציר לבית כלא אחר עם סיום החקירה. החשוד הגיע רק היום לבית המעצר בפתח תקווה ולכן כנראה לא קיבל בגדים אינטימיים. מורה לספק לו אותם.מאריך את המעצר ב-16 ימים. 
שם העציר: סאמר מוסע ג'מהור
סנגור: עו"ד מחאג'נה. התיק מועבר להגשת תיק תביעה. החשוד מועבר לסאלם והתובע מסביר לו זאת. המעצר מוארך ב-16 ימים בהסכמת הסנגור.  


Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.484 / Virus Database: 269.12.10/976 - Release Date: 8/27/2007 6:20 PM