עופר - חקירת עד, סטודנטים

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
נורה אורלוב, חגית שלונסקי
Dec-6-2007
|
אולם 4 לצערנו לא הגענו בזמן לדיון במעצרו של פאדי חאמד, ראש אגודת הסטודנטים בביר-זית שנעצר לפני כ 10 ימים. למרות ההתחייבות שקבלנו ממזכירות ביהמ"ש בעופר, גם היום, כמו לעתים קרובות, לא נמצאו  רשימות הדיונים המתקיימים באולמות השונים, עד שהצלחנו לאתר את האולם  הסתיים הדיון*. לפי פרסום היום באתר התאחדות הסטדנטים בביר זית, הנזכר להלן, נפסקה לפאדי חאמד שנת מאסר.  את פאדי חאמד מייצג איליה תיאודורי. הישיבה הבאה נקבעה  ל 22.1.08  

על מעצרו של פאדי חאמד ומעצרים של פעילים אחרים בארגוני סטודנטים אפשר לקרוא באתר :

http://right2edu.birzeit.edu/news/article505 

http://right2edu.birzeit.edu/news/article506


אולם 3 :ערעורים
מתקיים ערעור של התביעה במשפטו של חסן יוסף דאוד דאר חליל (בימ"ש 4662/07 ) שעצור במתקן שב"ס (לא ידוע לנו איזה).הרכב של 3 שופטים: אהרון משניות (אב"ד), נתנאל בנישו, אלי וולף.התובע התורני מחוזק על ידי ראש התביעה ארז חסון ולידו יושב איש השב"כ בבגדים אזרחיים.ההגנה מיוצגת ע"י עו"ד אחמד סאפיה (ממשרדו של בולוס).קרובי משפחה אינם נוכחים.משפטו של חסן חליל התקיים במהלך 2005 והסתיים בשחרורו. הוא נעצר שוב ומשפטו התנהל במהלך 2007 (באתר דו"ח מתצפית שלנו ב 20.2.07 ) והסתיים בזיכויו מחלק מהאשמות . התובע מנסה לשכנע את ביהמ"ש שהנאשם הוא בעל מעמד חשוב ביותר בחמאס. לצורך זה מביא אמרות של שני עדים שנחקרו בשב"כ ב 2005 (אבו אסעב; עאצם ברגותי ) שמעידות על כך שחסן יוסף חליל הוא דובר החמאס בגדה. בהמשך דבריו קובע התובע "הנאשם במעמד חשוב יותר מדובר צה"ל, הוא פעיל פוליטי בכיר, התועמלן הראשי... נאשם בפעם הששית ופעם חמישית בפעילות באירגון אסור... האינטרס הראשון שלנו הוא להרחיק אותו מהציבור. זו הדרך להלחם בחמאס..." ארז חסון, הממונה על התביעה,  מבקש לטעון להמשך הדיון בדלתיים סגורות  כאשר תהיה חקירה נגדית של איש השב"כ: "אני לא רוצה להיכנס למחרת הדיון לאתר של ווטש (מחסוםווטש) ולקרוא על שיטת החקירה של השב"כ שעלולה להיחשף או על רכיב מסוים שמתייחס לביטחון הציבור שעלול להתגלות ... רוצה שזה יתנהל בדלתיים סגורות".אחד השופטים מדגיש את חשיבות השמירה על עקרון פומביות הדיון. ומבקש מחסון שיבהיר מה האינטרס של דלתיים סגורות כאשר קיים שימוש בתעודות חיסיון (שמאפשרות לשב"כ לא לגלות ענינים חסויים שאינו מעונין בחשיפתם).חסון קובע: א. ביטחון הציבור אינו מובטח דיו על ידי תעודות החיסיון כי בחקירה נגדית יכולים להתגלות שיטות חקירה של השב"כ שיגרמו לו נזק
 ב. פומביות הדיון לא תפגע כי מדובר רק באותם מקרים מעטים במהלך הדיון בהם יש חקירה של איש השב"כ. ג. קיום דיון בדלתיים סגורות אינו פוגע בנאשם. חסון ממשיך ומרחיב לדבר על הסיכון בהפצה אלקטרונית של פרוטוקולים ועומד על כך שצריך להבטיח מראש, על ידי סגירת דלתות, שעד יוכל לדבר בביטחון משום שלא ברור אף פעם מראש מה יעלה בעת מתן עדות בדיון משפטי.  מבקש החלטה עקרונית מביהמ"ש.
בהמשך הדיון מוסיף חסון וטוען שהענישה לעבירה של פעילות בארגון אסור אינה מספקת. הענישה הרגילה לפעילות כזאת עומדת על 20 חודשים, אך האיש הזה חוזר על מעשיו שוב ושוב ויש להגביר את הענישה נגדו.הסנגור – דורש שהתביעה תגיש בכתב את הדברים החסויים. מבקש זמן כדי להשיב, עליו להביא תקדימים. הדיון הבא ב 13.12.07 בשעה 10