Kafr ad Dick, Rafat, Wed. 13.07.11 morning

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
Dvorka A., Dalia G., Yehudit K., Rivka R., Tova H., Hagar Z., Bruria R.
Jul-13-2011
|
Morning

 

היום חנכנו סניף חדש בכפר ראפאת, דליה לימדה שם התעמלות ורבקה אנגלית, הן ספרו כי רוב הנשים במועדון שם הן צעירות והתלהבו מאד מהלמידה.
במועדון של חנאן בכפר א דיק היו שעורי יוגה, עבודת חרוזים ולימוד השפה העברית.
היו שם נערות צעירות שאהבו את שעור העברית.
במועדון הותיק, של האלה העבירה יהודית בפעם הראשונה שעור סריגה היה קצת קשה לעבוד ללא מתורגמנית. אנחנו מאד זקוקות לנשים דוברות ערביתinfo-icon אשר תוכלנה לעזור בתרגום בשעורי הפעילות הגופנית ומלאכת היד אם יש ביניכן כאלה המוכנות להצטרף אלינו אנא התקשרו לדבורקה
במועדון זה מורגשת קצת עייפות , חלק מן הנשים לא באו בגלל לידה, נסיעות וכן בגלל הילדים שנמצאים בבית בשל החופש הגדול..