ארתאח (שער אפרים)

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
שיחה טלפונית
Dec-21-2015
|
Morning

שיחה עם מנהל מחסום אירתאח:

1.טענות הפלסטינאים שרק ביום ראשון פותחים ב3:45 (לפי ניסיוננו – 3:50), אכן, נכונות... הפתיחה הוקדמה גם ביום שישי, ל4:45 במקום 5:00, אבל בשאר הימים הפתיחה היא, כבעבר, בשעה 4:00 (אם מדייקים).

2. צביה ביקשה שנברר אם אפשר להקדים שעת כניסתם של בני ה-55 שרשאים להיכנס ללא אישור, וכניסתם מותרת מהשעה 7:00, שעה בה קשה כבר למצוא מעסיקים מזדמנים שמחפשים עובדים. לדברי המנהל, שעת הכניסה של בעלי הרישיונות השונים מוכתבת מגבוה. אומר שבעיית בני ה55 ומעלה שמחפשים עבודה היא יחסית חדשה, נובעת מהעובדה שמכסת הרישיונות למעבר סוחרים היא מוגבלת, וכדי לאפשר ליותר אנשים להיכנס עם רישיון כזה – סרבו לאפשר למבוגרים חידוש רישיון סוחר, אמרו להם להיכנס על פי גילם. אבל כניסת סוחרים אפשרית מ-6:00, בעוד כניסה חופשית מתאפשרת על פי הנוהל רק מ-8:00 שהיא השעה גם לכניסת בעלי אישור רפואי או אישור ביקור קרובים. המנהל אמר שהוא מבין את בעייתם של המבוגרים לכן מאפשרים להם, במחסום אירתאח, לפנים משורת הדין, מעבר מ7:00 כשהלחץ במתקן יורד. הוא אינו מוכן לשקול הקדמה נוספת, אל תוך שעות הלחץ הקשות בלאו הכי. בשלב זה לא יינתן פתרון מקומי למצוקת המבוגרים חסרי רישיון עבודה או רישיון סוחר.

3. אכן נכונים דברי המתנדבים של ISM. קיים מסלול הומניטרי שבקצהו שער ולא קרוסלה, שמאפשר מעבר כסאות גלגלים. מעבר זה נפתח בעת צורך רק החל מ- 8:00, שעת הכניסה של בעלי רישיונות מיוחדים. בכל השעות מ-4:00 עד שעה זו אינו נפתח כלל. והמסלול לא פעיל.

4. הלחץ יוצא הדופן שחווינו בכניסה למתקן ביום ראשון לפני שבועיים (דוח מה-6.12.15) נבע מניסיון שנעשה להקל על הלחץ בתוך המתקן. לדברי המנהל, הוברר לו במהרה שהקלת הלחץ בתוך המתקן גרמה להגברתו בתור שבחוץ, ובסה״כ לירידה של כ-20% ביעילות המעבר. חזרו, כבר לפני שבוע, לעבודה בשיטה הישנה...