בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
מקי ש., ריבה ב., נור ב.(כתבה)
Nov-5-2007
|
Afternoon
Seriously? Does this make us safer?

 אורחת: נעה פ.


זיתא, זעתרה, בורין/יצהר,  בית פוריכ, חווארה
 

 

13:30 משמרת של ארבעה חיילים מאבטחת את הטרמפיאדה הסמוכה לאריאל, מסתחבקים עם מתנחלים. הם עדיין היו שם גם ב 17:00.
 

13:38 זיתא
כביש הכניסה לכפר חסום. יש כביש נוסף מחווארה, אלא שכדי להגיע אליו צריך לעבור במחסום בצומת זעתרה. "בתל אביב יש לכם גם כזה?" שואל אותנו בצחוק אחד הגברים שפגשנו בכניסה לכפר.
  

13:42 זעתרה (תפוח)
ספרנו כלי רכב אחד בכיוון מזרח, כ-15 כלי רכב בכיוון דרום. מפקד המחסום מספר שאין מגבלות מעבר, יש התרעות.
  

13:55 צומת בורין
חיילים מתקינים זכוכיות משוריינות בשלושת העמדות.


14:10 בית פוריכ
רוב התנועה במחסום, של הולכי רגל ושל רכבים, נעה בכיוון היציאה משכם. מפקד המחסום מסתובב כשרובהו מונח על כתפו האחת ומוחזק בידו (ולא תלוי ברפיון על הכתף) כך שהקנה מכוון כלפי העוברים ושבים. על הנוסעים ברכבים היוצאים משכם לצאת מהרכב, לעמוד בצד ולהמתין בזמן שהרכב נבדק. בידוק הרכבים כולל גם הרמת מכסה מנוע.  
  

14:45 חווארה -

שלוש עמדות הבדיקה פועלות. בהגיענו התור אינו ארוך.
ב 15:20 הסככה התמלאה. הגברים מורידים חגורות לפני המעבר בגלאי המתכות, חלקם חולצים נעליים.
ב 15:20, כשהתור התארך החלו לבצע בחלקם בידוק גופני שכלל הרמת החולצה וסיבוב במקום. תיקים נבדקים, תעודות זהות מוגשות לבדיקה. חלק מהגברים נשלחים עם תיקיהם לרכב השיקוף. עליהם לדלג על הגדר הנמוכה ולחצות את הכביש כדי להגיע לרכב. משך ההמתנה כשעה, לדברי שני עוברים ושבים. נשים וגברים מבוגרים עוברים בתור נפרד דרך הפשפש הצדדי. שלוש נשים נלקחו לתא הבידוק לנשים. מקי ראתה שהן לא עוברות בדיקה גופנית, אלא מתושאלות.

צד המחסום המרוחק משכם ריק לגמרי. גברים כבר לא נעצרים כאן כדי לסדר את תיקיהם אחרי הבידוק או כדי להשחיל בחזרה את החגורה במכנסיים. נשים לא מחכות תחת הסככה לבעליהן. בשבועות האחרונים היינו עדות למאבק בוטה מאוד של החיילים בפלסטינים באזור זה של המחסום והיום אנחנו עדות להצלחתם.

תנועת רכבים - בכניסה לשכם נבדקים תעודות זהות ותסריחים. התור מהיר בדרך כלל אבל בכל זאת מידי פעם נוצרו פקקים של 7-10 כלי רכב. רופא, ברכב של הסהר האדום, עוכב בצד כמה דקות. המת"ק צעק עליו בגסות רבה והרופא נדרש לעשות פניית פרסה. הכניסה לשכם נמנעה ממנו. אמבולנס בדרכו לשכם, במקרה חירום עם סירנה, המתין שתי דק' עד שהמשיך בדרכו.

ביציאה מהעיר התור ארוך. כשהחייל מסמן בידו, מחוות יד קטנה של 'בוא הנה', הנהג מתקרב למחסום, עוצרinfo-icon במרחק מה ממנו, הנוסעים יורדים וממשיכים ברגל. הנהג מתקרב לבדו למחסום, הרכב נבדק, הנוסעים נשלחים עם תיקיהם לרכב השיקוף, ואחרי בידוק תעודות הזהות של הנוסעים הם מורשים להמשיך בדרכם. משכי הבידוק בעמדה עצמה 4-3 דק', מבלי לכלול את זמן ההמתנה בפקק עד ההגעה לעמדה.
גברים שעלו לאוטובוס בשעה 14:45 סיפרו שהם מחכים לו משעה 12:00.

תושב רמאללה עוכב לכשעה וחצי מפני שנסע על כביש האפרטהייד. כמה פעמים נחזור על זה - הנהג איננו מקומי ואין שילוט האוסר על שימוש בכביש. האם עליו לנחש?  

אחד מנהגי המוניות סיפר על בלגן בבאלטה - כוחות המשטרה הפלסטינית פועלים כעת במחנה הפליטים.

16:45 זעתרה (תפוח) ספרנו חמישה  כלי רכב ממתינים בכיוון דרום, שלושה בכיוון מזרח.