בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email

  15:20 בית איבא

כשאנחנו מתקרבות למחסום נערים באים לקראתנו וחגורות המכנסים בידיהם. הם כעוסים וממורמרים. מתברר שלפני הקרוסלה הוצב שער עם מגלה מתכות (מגנומטר) והצעירים מתבקשים להוריד את החגורות לפני המעבר בשער. בכל פעם שהמעבר גורם לצפצוף הבחור חוזר אחורה ומוציא עוד דבר מתכת מכיסיו. נראה שהשער בהרצה והצעירים בחלקם לוקחים את ההתנסות החדשה בחוש הומור ואחרים כועסים.


15:40 היום בודקים גם את הנכנסים לשכם מול דף רשימות מספרים.


במכלאה שמוסתרת מעינינו מאז הבניה החדשה במחסום אנחנו רואות שני צעירים. אדם מבוגר עומד ליד המחסום. מתברר שהוא אבי אחד המעוכבים ואינו יודע על מה הוא מעוכב. הבן בן 17 ואיתו חבר.   לשאלתנו, הקצין מסביר לנו שהצעירים בבדיקה. הם מופיעים ברשימות אבל לא כבעיה צבעית אלה בעיה משטרתית ( בעיה פלילית) הקצין ניגש לאבא ומנסה לעודד אותו- יהיה בסדר.

תנועה דלילה של אנשים ומכוניות. קרין סופרת שמונה מכוניות מכוון שכם.

17:00 עזבנו את בית איבא. בצומת ג'ית  אין חיילים במחסום.   מול קדומים ערמות העפר הוזזו.  הדרך לבית הורוד (התנחלות) פנויה וכמה צעירים נמצאים ליד הבית.


בעזון, האמר עם חיילים עומד בצד הדרך. אנשים יכולים לעבור.

17:15 קלקיליה.


כשלושים מכוניות עומדות בתור הכניסה לעיר.  ששה חיילי מגב במחסום. שלושה בודקים את הנכנסים ושלושה את היוצאים. כל נהג מוסר תעודה שנבדקת מול טורי מספרים. ב 16 דקות עברו חמש עשרה   מכוניות.