ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.1.08, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
נינה ס., אסתי ו. (מדווחת)
Jan-31-2008
|
Morning

7.00 -
קלקיליה.

10 כלי רכב
ממתינים. ההליך מאד איטי ותוך 5 דקות  התור
גדל וכלל 12 כלי רכב כי הבדיקה מאד קפדנית

7.40  מחסום צמת ג'ית לא מאויש.  לעומת
זאת  הבית שבין פונדוק לקדומים   כן מאויש.
זאת היתה המסקנה שלנו למראה המתנחלת שעמדה
על הכביש מתחת לבית בניסיון לתפוס "טרמפ". 

9.45 ענבתא.

המוניות
הורחקו עד לצומת ענב. להולכי הרגל יש דרך
ארוכה לעשות מהמחסום בכדי להגיע אל מונית.
בעוד אנו עומדות ומבררות עם הנהגים את הסיבות
להרחקתם מהמחסום הגיע האמר במהירות 
מטורפת מכוון ענב, תוך כדי שהוא עוקף את
המכוניות שהגיעו לצומת לפניו ע"י כניסה
למסלול שנועד לרכב ומגיע מהכוון הנגדי
בנסיעה מעבר לקו הלבן. לא הצלחנו לרשום
את המספר של הרכב והוא נעלם בכוון ענבתא. 

במחסום לא היו תורים של כלי רכב בשעה שהגענו.
יש כלבנית. כמה דקות אחרי שהגענו החליטו
החיילים לבדוק כלי רכב בעזרת הכלב. הבדיקה
נעשתה באמצע הכביש בלי שניתן מעבר למכוניות
אחרות. כשהסתיימה הבדיקה כבר היה תור של
25 כלי רכב. מפקד המחסום הסביר לנו שאי אפשר
להסיט רכב לשולי הכביש על מנת לערוך את
הבדיקה הכלבית. קצת מוזר, כי דקות אחרי זה
הוא החליט לעכב כלי רכב והורה לנהג לרדת
לשוליים.  הבדיקה של  כלי הרכב נעשתה איטית
יותר ויותר ומספר כלי הרכב הממתינים גדל
לכ30. המפקד אמר לנו שיש התראות על מפגע בדרך.
נכון או לא, כשעזבנו את המחסום, ב- 10.30התור
נשאר ארוך ומיגע. 

מפאת קוצר זמן לא ביקרנו ב'גוברה