בית איבא, יום ד' 20.2.08, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
רינה צ. ענבל ר. (מדווחת)
Feb-20-2008
|
Morning
Seriously? Does this make us safer?

בית איבא-
9.15-10.45

זמן קצר לפני שהגענו למחסום, הוסרה ההגבלה שמנעה מתושבי ג'נין וטול כרם את הכניסה לשכם. שמונה גברים שניסו לעבור  בזמן הבידול ("זולגים" בלשון הצבא) מעוכביםinfo-icon במכלאה ("הג'ורה"). רינה עומדת על זכותנו להתקרב לג'ורה, מפקד המחסום מנסה לעצור אותה, ולצורך זה הוא משתמש באמצעי היעיל ביותר שברשותו-  הוא סוגר את המחסום עד שהיא תיסוג. למיטב שיפוטנו, השימוש באוכלוסיה אזרחית (רק כדי לעצור אפשרות של שיחה בין פעילה של מחסום ווצ' לבין מעוכבים) הוא בלתי מוסרי, וגם מנוגד להוראות הפצ"ר, אבל זה לא מפליא אותנו, הרי זה  מפקד המחסום שראינו איך הוא מכה פלסטיני וממשיך לבעוט בו גם לאחר שהתמוטט ושכב. גם המכות היו בתוך הג'ורה, שאז לא העזנו להתקרב אליה