בית איבא, יום ג' 19.2.08, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
דבורקה א', ברוריה ר' (מדווחת)
Feb-19-2008
|
Afternoon

בית איבא

  15.00: התנועה במחסום הן של אנשים והן של מכוניות הייתה דלילה מן הרגיל כנראה שבקור העז אנשים מעדיפים להישאר בבית ולא לצאת ולעמוד במחסומים. במחסום היו שני מסלולים רגילים ואחד הומניטרי. הבדיקות כיום הרבה יותר מחמירות אנשים חולצים נעליים מורידים חגורות ועליהם לעבור לעתים מספר פעמים במתקן הבדיקה עד אשר אינו מצפצף. לעומת זאת לא עמדו חיילים עם נשק שלוף כלפי העוברים במחסום.

הצלחנו לעזור לאישה חולה אשר המתינה לבנה שעמד בתור של הצעירים דברנו עם החיילים והם קידמו אותו לתחילת התור.

ברחבת המעצר היו שלושה מעוכביםinfo-icon, נאמר לנו ששניים מהם מבוקשים ואחד ניסה לעקוף את המחסום, במהלך המשמרת עוכבו עוד אנשים אשר ניסו לעקוף את המחסום. לאחר שעה הם שוחררו.