עוצר | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עוצר

 איסור יציאה מן הבית בעת שצה"ל "פועל במקום". העוצר יכול להימשך כמה שעות או חודש ימים. אחרי "מבצע חומת מגן" היתה העיר שכם (כ- 120,000 תושבים) נתונה בעוצר יותר מ-60 יום.