מעוכבים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעוכבים

גברים צעירים, בטווח גילאים שמשתנה מעת לעת, המעוכבים במחסום עד לבירור מידת הסכנה שבהם. גם אם בידם כרטיס מגנטיinfo-icon או אישור מעבר תקף, החייל לוקח מהם את תעודת הזהות ומעלה את מספרה באמצעי הקשר בפני השב"כ, והנבדקים נשלחים למכלאת המעוכבים. הבדיקה נמשכת בין חצי שעה לשלוש שעות ואף יותר, זאת בנוסף להמתנה ממושכת לעיתים בתור הרגיל. העיכוב משמש גם כ"עונש חינוכי" שעליו מחליט החייל במחסום לפי מצב רוחו. יש להדגיש כי רובם המכריע של המעוכבים משוחררים בסופו של דבר לדרכם ללא נקיטת אמצעים. בנוסף, חיילים יכולים לעכב ולעצור גברים נשים וילדים במחסומים, בצידי הדרכים, תמיד בשם הביטחון, לשם עונש חינוכי או "סתם".