כרטיס מגנטי | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כרטיס מגנטי

המינהל האזרחיinfo-icon הישראלי מנפיק כרטיס מגנטיinfo-icon, המשמש כתעודת זהות שנייה של תושבים פלסטינים בוגרים, בנוסף לתעודת הזהות מטעם הרשות הפלסטינית. מאז שנת 2005 הפס המגנטי שבכרטיס מציג במחשב נתונים ביומטריים המזהים את בעליו על פי תווי פנים, טביעות אצבע וכף היד. כל מי שצריך להיכנס לישראל לכל מטרה, אפילו לביקור חד-פעמי, זקוק לכרטיס מגנטי כדי לקבל את ההיתר (למעט במקרים של צרכים הומניטריים). מאז יוני 2008 גם מנועים (שאינם מקבלים היתר כניסה לישראל מסיבות שונות) יכולים לקבלו. לאלה, אין הכרטיס המגנטי מעלה או מוריד, אלא חושף את ייעודו האמיתי:  לאפשר למינהל האזרחי לאסוף ולאגור נתונים על כל האוכלוסייה הפלסטינית הבוגרת בשטחים, ובכך להדק את השליטה בה. יש תקופות שבהן משתרכים במת"קים תורים גדולים לרענון או לחידוש הכרטיס המגנטי, ואז נאלצים פלסטינים רבים לחזור למת"ק שבוע אחר שבוע כי אינם מתקבלים וכך מפסידים שבועות שלמים של עבודה. עד תחילת 2013 הכרטיס היה מונפק לתקופה של 4 שנים, שבמהלכה תאריך ריענון (אחרי שנתיים). בינתיים בוטלה חובת הריענון. (ראו  דוח "אסירים שקופים – פלסטינים מנועי שב"כ [2007] על השינויים במדיניות הנפקת הכרטיס המגנטי): עמ' 10-11, ודו"ח "אסירים שקופים – המשך, לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות", עמ' 201 – 232)