שוטר מת"ק | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שוטר מת"ק

שוטר מת"קinfo-icon אמור.ה לשרת את ציבור הפונים הפלסטינים בעניין מניעות משטרה. שוטרי המת"ק הם אלה שצריכים למסור להם מידע, שנמצא רק אצלם במערכת המחשב (ולא בתחנות משטרה אחרות), על מהות המניעה ועל תוקפה.

מניסיוננו שעות הקבלה שלהם אינן סדירות, לעתים הם נעדרים ללא הודעה מראש ואנשים מגיעים אליהם פעמים רבות לשווא. יחסם אל הפלסטינים אדנותי ולעתים קרובות פוגעני. המידע הנמסר לרוב אינו כולל ברוב הפעמים את עילת המניעה אלא רק את הזמן הנותר להסרתה, ואת טיב המניעה ניתן לברר רק בתחנות המשטרה הרגילות בדרום הגדה ובהתנחלויות (שאליהן אין לפלסטינים גישה).