יאסוף: מי כרת 38 עצי זית בכרם שקרוב להתנחלות רחלים?

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
אירית סגל בדיווח טלפנוי
Dec-6-2020
|
Afternoon
38 עצי זית נכרתו בלילה בכפר יאסוף, בחלקה שקרובה להתנחלות רחלים. בצילומים אפשר לראות באיזו נחישות וואכזריות נעשה מעשה הנבלה הזה

צלצלו מכפר יאסוף וסיפרו שבלילה נכרתו 38 עצי זית בחלקה שקרובה להתנחלות רחלים.

בתצלומים ששלחו ניתן לראות באיזו אכזריות ונחישות נעשה מעשה הנבלה הזה