בית אומר באזור חברון: פילבוקסים מזדקרים מכל עבר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
מיכל, סמדר וחגית (מדווחת ומצלמת)
Jan-5-2021
|
Morning
משמרת לדרום כביש 60 - ירושלים באר שבע

 

חזרנו  , מיכל, סמדר,  וחגית ( שמדווחת ומצלמת ) מהפגנת התמיכה וההזדהות עם עיסא עמרו מחברון,  שהיום הכריעו בדינו בבית המשפט הצבאי שבמחנה הצבאי עופר.

כללית שקט מאוד. רק סביב הפילבוקס של בית אומר תשע ניידות של משמר הגבול  מתכוננות למשהו....

עצרנו בצומת גוש עציון ואין סימנים להריגת הפלסטיני שנחשד בנסיון פיגועלתייר מבחוץ היה נדמה שהשלווה היא מנת חלקנו.