מחסום עזבת ג'לעוד/אבו סאלמן 1419 | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום עזבת ג'לעוד/אבו סאלמן 1419

See all reports for this place

מחסום חקלאי בחומת ההפרדה בכפר ג'לעוד בין מחסום אבו סלמן ומחסום חבלה. נפתח רק פעמיים ביום ומשמש את חקלאי אבו סלמון ועזבת ג'לוד להגיע לאדמותיהם שבמרחב התפר צפונה מההתנחלות אורנית.

 

View the full album