Jalama, Reihan, Shaked, יום ב' 16.2.09, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
לאה ר. אנה נ.ש.
Feb-16-2009
|
Afternoon

15.00 מחסום ג'למה הגענו למחסום לאחר שליוינו תינוקת חולת דיאליזה ואמה מבית החולים ברמב"ם לג'נין בשעה זו חוזרות עובדות החקלאות לביתן. עשרות נשים קשות יום , עבות ובלויות , על צרורותיהן הדלים , נראות כבנות 40 שנה ויותר אם כי קרוב לודאי  שהן צעירות בהרבה.מהעבר השני עוברים  הבאים/ות  לכיוון ישראל-  כמה עשרות , מגרש החניה אכן מוצף מכוניות בעלות לוחית זיהוי צהובה. המקום עולה כפורח: אדניות  והכשרות קרקע לקראת שתילה ונטיעה . מתחם הולכי הרגל נתון בפיקוח החברה האזרחית לעומת  מתחם כל הרכב- בפיקוח צבאי . ושם - לא עוברים אזרחים . המעבר היחידי לג'נין הוא , רגלי, דרך הטרמינאל. גם לערביי ישראל .

17.00  מחסום טורא ( שקד) 
מעטים בלבד עוברים מכאן לשם ולהפך. חיילים טוענים שעברו כ- 120 איש. בהערכה גסה. הם אינם רושמים אלא את עובדי החקלאות ואחרים שאינם תושבי מרחב התפרinfo-icon , כאלה המחויבים בחזרה באותו יום., לכן קשה להם לדעת את מספרם- מה גם שתושבי מרחב התפר ( 'המובלעת' בלשוננו) עוברים ושבים מספר פעמים ביום. התושבים מורשים להעביר  מזון וסחורות  בכמות המתאימה לתצרוכת ביתית על פי שקול דעתו של מפקד המקום. כל העוברים לכל הכיוונים חייבים בבדיקה בביתן. יום יום וחידושיו.המחסום פתוח ביו 07.00- 19.30  כאשר בין 10.00 ל12.0 בערך,  ישנה הפסקה .

17.40 מחסום ברטעה החדש (ריחן)
מספרים שרכבים צבאיים הסתובבו אמש ביעבד. צעירים השליכו עליהם אבנים ונוצרה מהומה. חיילים פרצו  לבתים - מפחידים את יושביהם. במאמר מוסגר יאמר שאנשי יעבד מסתייגים  בדרך כלל מלהתלונן או לדווח על פלישת הצבא לתחומיהם.רבים חוזרים כעת מעבודתם גודשים בהמוניהם את השרוול.במשך שהייתנו שם חזרו  כ- 200 איש ויותר. אנו יורדות לטרמינאל דרך השרוול לצפות בפקק שם. כרגיל עמדה אחת פתוחה. ש. אינו זמין ובמתק לא עונים .הקליטה לקויה לעומת זאת גשם זלעפות יורד וקר מאד ואנשים עייפים חשופים לכל אלה בהמתינם מחוץ לטרמינאל. או נלכדים בקרוסלה על חבילותיהם.בבואנו המתינו שלושה נערים צעירים שהגיעו ללא אישורים, עליהם מצטרפים שלושה נוספים בהמשך.בקשתנו לדבר עם נציג המתק נענית לאחר מחצית השעה בערך . הוא אינו מתייחס לתור שמהלכו איטי בשל עמדת בידוק  אחת,   באשר למעוכבים הממתינים זמן רב, יש לו הסברים בלתי סבירים, בלשון מעודנת. ובהמשך  הולך לברר מה באמת קורה בענינם.  אחר רבע שעה חוזר עם נציג שב"כ כנראה,  שמאזין לתלונתנו בעניין העיכוב הממושך אך אינו מתערב. לקראת עזיבתנו אנו נותנות לאחד המעוכבים את מספר הטלפון שלנו כדי  לדווח לנו  על המשך העיכוב. איש השבכ ששומע על כך מפי המאבטח , אוסר על המעוכבים לקום ממקומם.   19.00 – עוזבות  את המחסום כשעוד רבים עומדים בפתחו של הטרמינאל  -מבקשים לחזור לביתם. בדרך מתקשר אחד המעוכבים לספר  שכולם ,  מלבד אחד שוחררו .  ושוב על עומס רב בבקר. מבקשים מאד שנגיע לשם לפחות פעם בשבוע. .