ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.4.10, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
בקי ש., יפה ו. מדווחת
Apr-8-2010
|
Afternoon

                                                                                                                                        
13.00  זיתא – הכניסה חסומה כרגיל

13.10 בכניסה לצומת זעתרה/תפוח,
תיקונים נרחבים בכביש והרחבתו. העבודה מאובטחת ע"י משטרת תנועה ישראלית.
בעמדה הגבוהה בכיכר, חייל מאבטח. טור של 8 מכוניות מכיוון שכם עובר ללא ביקורת.

13.25 מחסום עוורטא:
שומם לחלוטין. בכניסה לעוורטא (בהמשך לכביש מחסום עוורטא) זרוקים סלעים בשולי הכביש
(שלא היו שם שבועיים קודם לכן) וכן סימני צמיגים שרופים פזורים על הכביש בכניסה לכפר.
מסרנו מצעים, מגבות ודברי בית למוכתר הכפר.

14.00 מחסום בית פוריכ:
 תחילה נראה כי אין נוכחות של חיים ומכוניות עברו ללא בדיקה, אך מיד המחסום הופעל. 
נמתחה רשת דוקרנים על הכביש וחיילים עצרו ובדקו מכוניות היוצאות משכם. 
מפקד המחסום ניגש אלינו וביקש אותנו לעזוב בטענה כי אנו נמצאות בשטח עויין. הסביר כי המחסום מופעל באקראי  ו"הרגיע" אותנו באומרו כי בין החיילים לא נמצאים גורמים קיצוניים.

14.30 מחסום חווארה: תנועה זורמת לשני הכיוונים.

15.00 מחסום הכניסה לטול כרם (ענב) – התנועה זורמת לשני הכיוונים

15.00 ארתאח/מעבר אפרים: מעבר הפועלים החוזרים שוטף וזורם – הפועלים נראו מרוצים.