בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 5.5.10, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
מיכל ב. זהבה ג (מדווחת)
May-5-2010
|
Morning


 
צומת זעתרא (תפוח)7.45 - 
תנועה גדולה אך זורמת ללא עצירה.
בגלל העומס פתחו שלושה נתיבים לכוון דרום. תוך מספר דקות עם החלשות העומס, נסגר הנתיב הימני.

חווארה8.05 –
המעבר לשכם חפשי, אך שתי משאיות מכוונות על ידי החיילים שבצומת לכיוון עוורטא.
ביציאה משכם עוצרים מכוניות לזמן קצר. נמצאת כלבנית אך לא ראינו את הכלב בפעולה.
מפקד המחסום היה אדיב ולא בקש לסלקנו אך היה חסכן בתשובות.
בפרידה איחל לנו יום טוב
מה הפלא – גדוד 50 של הנח"ל.

עוורטא8.30  –
נכנסת מכונית לבדיקה. לדברי החיילים (גם נח"ל) כל המשאיות היוצאות משכם לשטחים נבדקות.
לדבריהם אין להם מידע איפה הן נבדקות ועל ידי מי. אך הבדיקה הייתה מהירה כ – 10 דקות..


בית פוריכ 8.45 -
 
כמעט אין מכוניות. הכל פתוח והעמק מימיננו עדיין ירוק.
חיילים לא ראינו תחילה ואז יצאו אלינו שני נחלאווים (בשפתה של מיכל).
הם רק רצו לוודא שאנו יודעות שהכניסה אסורה לישראלים.