בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.6.11, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email

7:00 בית לחם

נדהמנו ממספר המכוניות שממתינות לאסוף פועלים. מאוחר יותר הבנו: כל האנשים התלוננו על הטיפול האיטי בצד בית לחם של המחסום. אישה אחת אמר שגם השער לנשים פעל לאט מאוד. כתוצאה כולם יצאו מאוחר מהרגיל. נראה כי המצב היה גרוע גם יום קודם לכן.

8:00 מת"קinfo-icon עציון.

בגלל שהמשרד היה סגור בשבוע שעבר היה קהל גדול באופן יוצא דופן שהמתין לכרטיסים מגנטיים. המשרד נפתח לבסוף בשעה – 8:20 (לאחר שיחת טלפון על-ידי חיה בשעה 8:15). נתנו את מספר הטלפון שלנו לשני גברים שעמדו בתור כדי שיודיעו לנו איך מתקדמים העניינים שם. אחד מהם התקשר ב – 9:15 להתלונן. כשחזרנו מנבי יוניס ב – 9:35 פגשנו בחוץ גבר שהיה מס. 71 בתור. כשתהינו האם כל כך הרבה אנשים יקבלו את הכרטיסים שלהם ביום אחד חיה התקשרה למוקד. החייל שם ניסה להיות מועיל, אך ככל הנראה לא הבין את התהליך במת"ק. הוא לא היה מודע אפילו לעובדה שישנם ימים מיוחדים לנושאים שונים במקום. לכן חיה התקשרה לחנה ברג שדיברה עם הקצין הממונה (של המת"ק?) שהבטיח לה שכולם יתקבלו במהלך היום. הודענו למשמרת אחר הצהריים של מ"וו כדי שהן תבדוקנה את העניין מאוחר יותר.

8:35 בית אומאר

גבר ואחינו קיבלו סירוב לאישורים שלהם ע"י הביטחון. הפנינו אותם לסילביה.

9:00 נבי יוניס

פגישה קבועה מראש ע"י סילביה כדי להשיג ייפוי כוח ואישור.

מפני שהגענו מוקדם לפגישה הזאת נסענו kבית אנון וראינו שהמקום חסום אפילו יותר מאשר בעבר, משני צדי הכביש.