מת"ק | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מת"ק

מת"קinfo-icon מינהלת תיאום וקישור של המינהל האזרחיinfo-icon. משרדי המת"ק מפוזרים במקומות שונים בגדה ובהם מתנהל המנגנון הבירוקרטי של הכיבוש. בהם מקבלים התושבים הפלסטינים כרטיסים מגנטיים, היתרי כניסה לישראל או להתנחלויות ואמורים לקבל הסברים על הליכים שונים לקבלת היתרים או על מניעת קבלתם. בגדה יש 8 מת"קים ומול כל אחד מהם פועל משרד קישור פלסטיני אחד או יותר, המתווכים בין התושבים לבין המת"ק. המת"ק הוא קודם כל מכשיר עינויים לשמו. הפלסטינים מבזבזים שם ימים רבים ושעות ארוכות מנשוא בהמתנה בתור כדי לקבל שירות.בגדה קיימים 8 מת"קים ( חברון, בית לחם, עוטף ירושלים, יריחו, רמאללה, שכם, אפרים, וג'נין).