בית לחם (300) מעבר שקט. מת"ק עציון -מסורבים

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
נתניה ג', איילה ז'
Jan-15-2004
|
Afternoon

מחסום בית לחם 300 (2:45): מעולם לא נראה שליו יותר: מעבר מהיר ויעיל של קומץ אנשים ומעט מכוניות. בשביל הפנימי המוליך לאיזור הביקורת הייתה שלולית עצומה, שמישהו השכיל להניח עליה כמה קרשים שבורים למעבר.

החיילים הירשו לנו לעבור מתוך המחסום חזרה לכביש (בכיוון לירושלים - פעם ראשונה שנתנו לנו להגיע לפנים המחסום!).

צומת אל-חאדר - תנועה ערה ביותר. לדברי הנהגים שעמם דיברנו, אין לאחרונה הטרדות. צומת חלחול - כנ"ל.

מת"קinfo-icon עציון (4:30): עשרות אנשים המתינו לתורם. בהגיענו היה רק אשנב אחד פתוח; כעבור זמן קצר ביותר נפתחו גם אשנב שני ושלישי. התלונות היו, כרגיל, עלכך שאנשים מסורבים ואינם יודעים מדוע. לפיכך הם חוזרים פעם ועוד פעם בתקווה שייענו. רשמנו תלונות עם מספרי טלפונים כדי להעבירם לצילי.

מחסום עציון: אין מעוכביםinfo-icon, אוטובוסים מציגים ניירות ועוברים מיד - אוטובוסים הם כמעט כלי הרכב הפלסטינים היחידים שראינו בכביש 60, חוץ ממספר מוניות הנוסעות בין חלחול לאל-ערוב.