ריחן, שקד, יום ד' 12.12.07, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
ויויאן ונאוה
Dec-12-2007
|
Morning
0750 מחסום שקד - המעבר לשני הכיוונים מתנהל ללא עיכובים.
מגיע הרועה עם עדרו, הוא עובר כאן באופן קבוע מדי יום. כנראה חיילים חדשים - אינם מרשים לו לעבור למרות שהוא מציג בפניהם את האישורים התקפים שלו. הוא והעדר עומדים במחסום ומפריעים למכוניות לעבור.
אחרי 40 דקות, לאחר טלפונים למת"ק ולכל האחראים, נותנים לו לעבור.

0900 מחסום ריחן-ברטעה
- התנועה לשני הכיוונים מתנהלת ללא עיכובים.
במחסום הרכבים חמש מכוניות ממתינות.
חמישה טרנזיטים עם ירקות ממתינים למעבר ועוד שניים עם צאן. הנהג הראשון אומר שהא מחכה כבר למעלה משעה. כעבור חצי שעה הוא נכנס למתחם הבידוק.
1040 - התור של הטרנזיטים מצטמצם אבל נוספו עוד שלושה.
           עזבנו.