בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.2.08, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
עדנה ל. יעל ב. (מדווחת)
Feb-10-2008
|
Morning

7.45 - מחסום זעתרה
28  מכוניות בתור ממערב, 28 מכוניות מצפון.


מפקד המחסום (מיחידת מילואים) מסביר פנים וענייני, אומר לנו שהעומס נגרם בשל בדיקות מוקפדות יותר בעקבות התרעות, וכי נאסר מעבר על הבאים מכיוון ג'נין וטול-כרם (בידול).

8:15 - מחסום בית-פוריכ

נהגי מכוניות מתלוננים על המתנה ממושכת. אחד טוען שממתין עם משאיתו משעה 7:00.

אנחנו נעמדות מעבר לקו הלבן. מפקד המחסום שולח אותנו בטון אדנותי לעמוד מרחוק בצד הדרך, כי לטענתו "היו בלגנים".

אין תור במעבר הולכי הרגל.


8:30 - מחסום עוורתא

כבר בהתקרבנו במכוניתנו מסלק אותנו מפקד המחסום אל מחוץ לרחבת החנייה שליד המחסום.

8:40 - מחסום חווארה

מיעוט עוברים. עומס-מה במעבר הקרוסלה אל תוך שכם.

מפקד המחסום ד., לשם שינוי לא רק שאינו מגרש אותנו, אלא ניגש, מציג את עצמו ואומר שנפנה אליו בכל בעיה.

שגרת מחסום ללא ארועים חריגים.


10:15
- מחסום זעתרה

9 מכוניות ממערב ו-6 מכיוון שכם .