בית איבא, יום ג' 11.3.08, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
יעל.ס. זהבה ג. (מדווחת)
Mar-11-2008
|
Afternoon

 

בית איבא
16.00 -  מעט מאד כלי רכב. כשלושים גברים לוחצים על הקרוסלות. נשים וגברים מעל גיל 45 עוברים במעבר ההומניטרי. גם  שם בודקים תעודות, בעיקר של הגברים.

 הסדרים החדשים, עם הגלאים גוזלים זמן רב ורוב הגברים נדרשים גם לחלוץ נעליים. למרות שלדברי המפקד לא קיימות הוראות או התראות, קיימת החמרה בכך שנבדקים גם כל הנכנסים לכיוון שכם.

חידוש נוסף הוא הכלב שנאלץ לבדוק ביסודיות כלי רכב מסוימים. היו אלה כלי רכב שנסעו בהם גברים והם נאלצו לעמוד זמן רב מחוץ למכונית עד שנבדקה ביסודיות. בדיקות כאלה יצרו מידי פעם תורים ארוכים אך הם חוסלו במהירות – עד לבדיקה היסודית הבאה.

לא מצאנו מעוכביםinfo-icon בבואנו ולא עוכב אף אחד עד עזיבתנו.

                                             -סוף-