המינהל האזרחי דורש שבקשות של פלסטינים יוגשו רק בעברית | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

המינהל האזרחי דורש שבקשות של פלסטינים יוגשו רק בעברית

המינהל האזרחי דורש שבקשות של פלסטינים יוגשו רק בעברית

Sunday, 12 December, 2010
source: 
הארץ Online
author: 
עקיבא אלדר

 

 אף שהטפסים במינהלת התיאום והקישור מודפסים בערבית, הפונים נדרשים למלא אותם בעברית

פלסטינים תושבי השטחים הכבושים בגדה המערבית נדרשים למלא טופסי בקשות בשפה העברית בלבד, "כחלק ממדיניות גורמי הביטחון". במכתב רשמי שנשלח לפני עשרה ימים מלשכת ראש המינהל האזרחיinfo-icon החדש, תא"ל מוטי אלמוז למוקד להגנת הפרט, נאמר כי "על מנת שיטפלו בבקשה היא חייבת להיכתב בשפה העברית".

המינהל האזרחי מציע לרבבות הפלסטינים הנזקקים לשירותי לשכות התיאום והקישור (מת"קinfo-icon) להסתייע ב"כתבנים" פלסטינים חסרי כל הכשרה, שיושבים עם מכונות כתיבה בפתחי המת"קים וגובים תשלום בעבור שירותי תרגום וסיוע במילוי בקשות. יצוין כי בית המשפט העליון פסק לפני כמה שנים כי המוסד לביטוח הלאומי מחויב לקבל מתושבי ירושלים המזרחית טפסים שמולאו בשפה הערבית. הבקשות המוגשות למינהל האזרחי עוסקות בעיקר בנושאים הקשורים לחופש תנועה, מעבר אל מחוץ לשטחים או למזרח ירושלים, תלונות ועוד.

במכתב לתא"ל אלמוז, טוען עו"ד עידו בלום מהמוקד להגנת הפרט כי הסירוב לטפל בבקשות ובמסמכים של תושבי השטחים בשפה הערבית עומד בניגוד מוחלט לחובות המפקד הצבאי והמינהל האזרחי בשטחים הכבושים על פי הדין הבינלאומי, כפי שגם הוכרו בפסיקה הישראלית. לדבריו, אפילו אם היה מדובר בבקשות אשר מוגשות בשטח ישראל, חובה היה לאפשר את הגשתן בשפה הערבית, שהוכרזה אחת השפות הרשמיות של מדינת ישראל. קל וחומר שיש לאפשר זאת לפלסטינים תושבי השטחים, אשר הערבית היא שפת אמם ושפתם הרשמית היחידה. יצוין, כי הטפסים אשר נדרשים הפונים למלא במת"ק, כתובים במקור גם בשפה הערבית.

הדרישה למלא את הטפסים בעברית נובעת מכך שרבים מהפקידים ואנשי הצבא המופקדים על הטיפול באוכלוסייה הפלסטינית אינם שולטים די הצורך בשפה הערבית. "הדבר מהווה תעודת עניות למינהל האזרחי ולגורמי הביטחון" כותב בלום.

הוא מוסיף כי ראוי היה שהמינהל האזרחי ידאג להכשרה מתאימה ומספקת לבעלי התפקידים הרלוונטיים, וכי לא ייתכן שתושבי השטחים הכבושים יידרשו לשלם את המחיר של קשיי השפה של נציגי המדינה הכובשת.

המוקד הודיע שאם בקשתו לבטל את ההוראה לא תיענה בהקדם הוא ייאלץ לפנות לערכאות משפטיות.