קרוסלות | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קרוסלות

קרוסלה, קרוסלותinfo-icon, כמו המחסום המדלג, גם מונח זה לקוח מתוך הטרמינולוגיה החביבה של מגרשי המשחקים. אלה שעריםinfo-icon מסתובבים המעבירים "ואחד ואחד" את הממתינים במחסום בדרכם אל הצד השני. החייל השולט מרחוק בסיבוב הקרוסלה ניצב במרחק כ-10 מטר ממנה. יש מחסומים שבהם מוצבות שתי קרוסלות בזו אחר זו באותו מסלול. הדבר מאפשר מזעור חיכוך (ע"ע). רוחב הכנף של הקרוסלות שנוצרו במיוחד לאוכלוסייה הפלסטינית הוא פחות מ-60 ס"מ. לשם ההשוואה, רוחב הכנף בקרוסלות בתוך מדינת ישראל הוא 80 ס"מ ואף יותר. בקרוסלות הפלסטיניות לא נלקחו בחשבון מזוודות וחבילות גדולות, אנשים כבדי גוף או אמהות עם ילדים. במקרים רבים הקרוסלות נתקעות כאשר בתוכן כלואים אנשים; הלחץ לצאת כבר מן המחסום מייצר צפיפות, עצבנות וחוסר סבלנות ואנשים – גברים ונשים, זקנים, תינוקות וילדים ונכים – נמחצים כנגד הסורגים והקרוסלה הופכת למלכודת (ע"ע חיותinfo-icon).