בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
נטי א., רינה צ.
Dec-8-2008
|
Morning

 סיכום:
נפתח המחסום החדש בחווארה. נראה שאין הבדל ממה שהיה נהוג עד כה, רק שזה חדש ואסתטי יותר, ועולה למשלם המיסים הרבה כסף.
כיוון שזה יום ראשון של חג הקורבן (עיד אל אידחה) המחסומים והכבישים ריקים.
ראינו גם את הסדרים החדשים בבית פוריק ובעווראתא.
הקלות  מעבר לרגל חג הקורבן.

בחסימות הכפרים שבדרך אין חדש : הכניסות למרדא וביתא פתוחות. הכניסה לזיתא חסומה ע"י קוביות בטון.
בעיירה חווארה ובצומת יצהר/בורין חונים כלי רכב צבאיים.

7:20 -
בית פוריכ:
השער הצהוב שבקצה מיגרש החנייה פתוח.
 במחסום 3-4 חיילים, ת. מהמת"ק ועוד כמה קצינים שהגיעו בגי'פ. אין אף פלסטיני (בוקר חג). ת. מסביר שהמחסום יהיה פתוח בין השעות 05.00- 24.00. מעבר ללא בדיקה אך יהיו חיילים במקום. במקרי התרעה יהיו בדיקות. בלילה ייסגר השער שבקצה המחסום מכיוון שכם, ולא זה שבמיגרש החניה, כך שבמקרי חרום יוכלו תושבי הכפרים להגיע למחסום. יוקם פילבוקס חדש בצומת והוא יאוייש ע"י חיילים גם בלילה, והם שיפתחו את המחסום למקרים הומניטרים.

7:30 - עורטא: 
כשהגענו, השער הצהוב שהוקם בצומת לכיוון שכם היה סגור. לא נראתה נפש חיה. בצומת הוקם גם פילבוקס ועוד כמה מיבנים ניידים קטנים מוקפים גדר בטון.
כעבור כמה דקות הגיע רכב מכיוון שכם עם אנשים לביקור בבית שליד הצומת. הם אמרו שלפעמים פותחים את השער. לא ברור מתי. ואז הגיע מכיוון הפילבוקס סמל והסביר את הנהלים החדשים: המחסום פתוח בין 05.00-24.00 למשאיות בלבד. הכניסה והיציאה ללא תסריחinfo-icon. זו לא הקלה לכבוד החג, אלא זה הסידור החדש. אגב, הגר כתבה שזה סידור זמני, ולאחריו יעברו המשאיות דרך חווארה.

7:40 חווארה:
ניפתח המחסום החדש להולכי הרגל. היום הוא ריק, בגלל החג, כך שיכולנו לראות אותו אבל לא איך הוא מתפקד עם הרבה אנשים. בסך הכל ניראה שאין שינוי באופי הבדיקות ובהיקפן, רק שזה ייעשה במיתקנים חדשים.
מצד ימין (מזרח) , כמו במחסום ה"ישן", יש מעבר בין גדרות עם קרוסלה לניכנסים לשכם , ללא בדיקה. ההבדל רק שהמעבר יותר רחב, ולצד הקרוסלה יש שער לנכים. המפתח לשער בידי מפקד המחסום, כך שכשמגיע נכה צריך לחפש ולקרוא למפקד, שיכול להימצא גם בעמדות הרכבים, שזה מעבר למחסום הישן.
ישנם  4  מסלולי תורים: הומניטרי ועוד 3 תורים לגברים צעירים, עם 3 קרוסלותinfo-icon, 3 מגנומטרים ו-3 עמדות בדיקה. לממ"צדיקיות הבודקות ניבנו שני חדרים מבטון, כמעט אטומים, עם חלון קטן, כמו זה שבנו בבית איבא. לפניהם יש מדפים מעץ לבדיקת חפציהם. המפקד אומר שעכשיו הן יותר מוגנות, ויהיה צורך בפחות חיילים להבטחה.
היציאה מהבדיקות: משמאל ל"הומניטרי" ובאמצע יש קרוסלה אחת לכל השאר. אין מקום לגברים להתלבש אחרי כל מה שהורידו בגלל המגנומטר.
מימין למסלולי התורים יש "סככת המתנה", כך ניקראת עכשיו הג'ורה. היא יותר סימפטית: סככה מוקפת גדרות עם ספסל. לא ברור מה עם מכונית השיקוף.
מה שנוגע לאפשרויות הצפיה שלנו, מרחב התנועה שלנו מוגבל מאוד ע"י גדר וע"י הקרוסלה ביציאה, שמסתובבת, יש לשער, רק בכיוון אחד. אבל, במחסום החדש אין בטונדות, רק גדרות, ודרכן ניתן לראות את כל שטח המחסום, גם את התורים, גם מי נמצא בג'ורה (אם כי אי אפשר להגיע לשם).
מעבר רכבים – נישאר כפי שהיה. הוא ניפרד לגמרי ממחסום הולכי הרגל, אבל יש לשניהם מפקד אחד.
היום, לרגל החג, הכניסה והיציאה משכם ללא אישורים , גם לערבים ישראלים. אין בדיקות, אבל יש כלב.
מול הטרמפיאדה של המתנחלים הוקמה עמדה ובה חייל.