View Album | Page 5 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Hebron Album

22.02.2021 שלט על גדר כרם על אדמה פלסטינית
Photographer: Lea Shakdiel
Feb-22-2021
 07.12.2020 פתח בור המים בחצר של עטא
Photographer: Lea Shakdiel
Dec-7-2020
The water cistern in Atta's yard
07.12.2020 הכניסה לקריית ארבע
Photographer: Lea Shakdiel
Dec-7-2020
הכניסה לקריית ארבע
חברון: בונים בסגנון יהודי
Photographer:
Oct-19-2020
חברון: המתנחלים שוב חידשו את בית הכנסת מתחת לשכונת גבעת האבות.
Photographer: Hagit Back
Oct-19-2020
שוטרי משמר הגבול בדרכם לאיזור H1, בידיהם תצלומים והם לא רצו להגיד לנו מהי המשימה
Photographer: Hagit Back
Nov-30-2020
עופר אוחנה מצלם ומצולם
Photographer: Michal Tsadik
Nov-3-2020
במסיק
Photographer: Michal Tsadik
Nov-3-2020
חיילים מאבטחים  את המסיק
Photographer: Michal Tsadik
Nov-3-2020
חברון, מעבר הזית: שרידי מבנה פרטי שנועד לבדיקות קורנה. מי הרס? מעניין. הצבא
Photographer: Hagit Back
Jul-27-2020
חברון:"בית המריבה בין קריית ארבע למערת המכפלה עובר שיפוץ ויימסר ליהודים
Photographer: Hagit Back
Jul-27-2020
"נפל בעת פעילות מבצעית בהגנה על היישוב היהודי בעיר האבות חברון"?
Photographer: Lea Shakdiel
Jul-22-2020
שיפוצים ליד "בית השלום"
Photographer: Michal Tsadik
Jul-7-2020
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת  עובדים בשדה
Photographer: Hagit Back
May-25-2020
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת  עובדים בשדה
Photographer: Hagit Back
May-25-2020
חברון: מחסום תרפט שומם
Photographer:
May-25-2020
חברון: ניידת משטרה בכניסה לעיר מתחת לשכונת גבעת האבות
Photographer: Hagit Back
May-25-2020
השלט בכניסה לחברון
Photographer: Michal Tsadik
Jun-9-2020
מחסום בית המרקחת
Photographer: Ariela Slonim
May-19-2020
בדרך למת"ק חברון עם חידוש הפעילות - המון אנשים, צפיפות ופקקים
Photographer: Hagit Back
Jun-1-2020
18.05.2020 הרחיבי מקום אהלך
Photographer: Lea Shakdiel
May-18-2020
18.05.2020 חורבן ביתך לא שכחנו
Photographer: Lea Shakdiel
May-18-2020
חברון: מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Feb-24-2020
חברון, המרחב הציבורי סביב מערכת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Feb-24-2020
חברון: סוף סוף אחרי 20 שנה יש לב' אישור לחנות את מכוניתו ליד הבית
Photographer: Hagit Back
Feb-17-2020
הפגישה עם נצר
Photographer: Muhammad D
Jan-23-2020
תל רומיידה: פשיטה של מג"ב על בתי השכונה
Photographer: Hagit Back
Jan-20-2020
ביקורי בית בבתים בתל רומיידה: "בודקים אם יש להם טענות"...
Photographer: Hagit Back
Jan-20-2020
Photographer: Michal Tsadik
Jan-14-2020
Photographer: Michal Tsadik
Jan-14-2020
שוהים בלתי חוקיים מנסים לעבור לישראל
Photographer: Hagit Back
Jan-13-2020
עיריית חברון מבצעת שיפוצים ברחובות והחיילים שומרים על הנעשה
Photographer: Hagit Back
Jan-5-2020
חברון: נקודת שמירה חדשה שנוספה ליד בית רחל ולאה
Photographer: Hagit Back
Dec-25-2019
חברון: זהו מחסום קבוע בשכונת קפישה, המסמן את הגבול בין אזור H1 לאזור H2
Photographer: Hagit Back
Dec-25-2019
חברון: החסימה עם שער ברזל במעבר דורא אל פאוור, סגורה ופתוחה לפרקים
Photographer: Hagit Back
Dec-25-2019
חברון: מזייפים אתרי תיירות, מדובר בסתם מערה מתחת לקבר לוט. אין מעין. אין מים
Photographer: Hagit Back
Dec-9-2019