בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.11.08, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
חנה ב., חנה א. (מדווחת) נהג: ישו
Nov-23-2008
|
Morning

 

צופות: 06:20 מחסום 300: הרבה אנשים כבר בחוץ, בפנים כמעט ריק, אך בצד ה"לא נראה" יש עוד כ-100 אנשים שלא יצאו. יש אנשים המדווחים על המתנה של שעתיים, יש של שעה ושל חצי שעה. קשה לדעת. החברה החדשה של האויקומנים מעריכה שיש עוד 100 אנשים בחוץ. אחרי היעדרות של שלושה שבועות, יש כמה שינויים: מכונות היד נמצאות עכשיו בפינת הבודקות ואין עוד צורך לפנות את הגב אל החלון כשנבדקים. בנוסף יש מכונת יד עכשיו לכל בודקה ואין עוד אפשרות לעבור בלי להיבדק. יש כמה אנשים שלא עוברים את הבדיקה הזאת ונאלצים ללכת למת"ק לעדכון. באופן כללי המעבר הוא איטי וכשאנחנו עוזבות ב-07:30 יש עוד הרבה אנשים בצד השני. 08:00 מת"קinfo-icon עציון: כ-100 איש כבר נאספו מאחורי הבטונדות. מספרים נחלקו. בפנים התהליך הוא איטי, רק חלון אחד פתוח והמשטרה כמובן עוד לא הגיע. הרבה אנשים צעירים מבקשים את עזרתנו ואנחנו מקבלים קליינטים חדשים. הלכנו לאלון שבות לשלם אגרת רישום לאדמות או משהו כזה. בכל אופן תשלום ולא קנסinfo-icon.