עזון עתמה, יום ד' 30.6.10, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Tags: 
Observers: 
נורה ר., חנה פ.
Jun-30-2010
|
Morning

עזון עטמה
6:30 -  תור צפוף של כ-100 איש ו-2 בודקים. (בודקים דרך חריץ בחלון ת.ז. ואישור), בקצב הזה התור יימשך כשעה.
התחלנו לדבר עם החיילים שצריך למצוא דרך לזרז את הבדיקה. הם היו אדיבים ואמרו כי זה לא בידיהם, כי אין להם כוח אדם מספיק ואלה ההוראות. לפתע הגיע קומנדקר , מתוכו יצא סגן, הלך לשער הראשי ופתח אותו והחל לבדוק את היוצאים ידנית. זימן אליו את חיילי המחסום והראה להם מה זה קצב בדיקה. מרחוק נראה כאילו הם מתווכחים אתו, אך לא עזר להם והתור חוסל תוך רבע שעה.

שער חקלאי

7:30 – קבלנו תדרוך מצוות מחסומים כי במרחק של כמה מאות מטרים יש כניסה לדרך כורכר ושם נמצא שער. שעת פתיחה ביררנו במת"ק, שמסר לנו כי הפתיחה מתקיימת ב- 7:30 . הגענו למקום ולא היה איש. לאחר בירור נודע לנו שהפתיחה התקיימה ב-5:30 לפי בקשת המקומיים.