בית לחם, ביתר, מת"ק עציון, יום ב' 7.6.10, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
שלומית ש., אורה א.
Jun-7-2010
|
Afternoon

  13:45 מת"קinfo-icon עציון ענן עשן היתמר מעל מת"ק עציון. כבאים ושוטרים רבים חסמו את הכביש ולא אפשרו לנו להתקרב, הם הזהירו שבלוני גז עלולים להתפוצץ. מרחוק אפשר היה לראות שרידי מבנה שעלה באש. כנראה שהבנין הראשי לא נפגע. נאלצנו להתרחק. כיוון שכבר לפני זמן מה התבקשנו לבקר במעבר-ביתר, נסענו לשם.

 14.45 מעבר בית"ר משאיות גדולות עוכבו ונבדקו. הבדיקות לא ארכו זמן רב. התנועה בשני הכיוונים התנהלה בשקט. לא נראו מעוכביםinfo-icon. 

  15.45 בית לחם כשהגענו, היו רק שלוש עמדות פתוחות ואחת מהן חדלה לתפקד כעבור רגעים אחדים. הצענו למאבטח היחיד שהיה במקום לדאוג שיפתחו עמדות נוספות, אך הוא לא עשה דבר, אף שכבר החלו להגיע פועלים והיה ברור שבשעה הקרובה יגיעו רבים. טלפנו לכל מי שחשבנו שיוכל לעזור, אך לא נפתחו עמדות נוספות. זרם הפועלים החוזרים גבר, החלה מהומה והמאבטח המבוהל סגרinfo-icon את דלת הכניסה. מאחוריה נשמע קול ההמון הזועם. 

 שלומית טלפנה לאבו ר. שהבטיח לעזור. הופיע קצין המשטרה, אייל, וכמו בשבוע שעבר, הוא פתח את אחד המעברים ונתן לאנשים לעבור במהירות ללא בדיקה.