שערים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שערים

גדר ההפרדה / מכשול ההפרדה, הוקמה ללא כל התחשבות בחיי האנשים החיים בכפרים שלאורכה וללא התחשבות לאופן הגישה לאדמות החקלאיות של הפלסטינים שנותרו בידיהם לאחר בנית הגדר.
הפתרון של מדינת ישראל היה התקנת "שעריםinfo-icon" רבים שהם בעצם מחסומים. במחסומים אלה עוברים תלמידים שהופרדו מבית ספרם, וחקלאים שהופרדו מאדמותיהם (ע"ע מרחב התפרinfo-icon). מהמספר הרב של המחסומים שהוקמו בגדר רק חלק מהם פעיל ומשמש את החקלאים לעבוד באדמותיהם.חקלאים רבים נאלצים ללכת למחסום מרוחק, להמשיך לשטח האדמה שלהם ואח"כ לחזור לאותו מחסום מרוחק כדי לשוב לבתיהם.
בפועל מפקח צה"ל על המעבר במחסום וקובע את שעות המעבר באילו ימים ובאיזו תדירות. תדירות הפתיחה והסגירה של המחסומים החקלאיים שונה בין ממחסום למחסום.

  • חלקם הקטן נפתחים מידי יום: פעמיים ביום לפרקי זמן של 15 דקות עד 60 דקות.​
  • מעטים נפתחים 3 פעמים בשבוע לפרקי זמן כנ"ל
  • חלקם נפתחים רק פעם בחורף ובעונת המסיק מידי יום במשך מספר ימים בלבד.