א-ראם, יום א' 1.3.09, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
רוני ה', אירית ס', תמר פ' (מדווחת)
Mar-1-2009
|
Afternoon

ראשיתו של טרנספר באר-רם? 
בהמשך לדברים שדווחו ע"י אילנה המרמן (מיום 22.2.09), התמקדנו בשכונת דחיית-אל-בריד, שנותקה מהעיירה אר-רם עם סגירת השער המחבר ביניהן והורדת מחסום אר-רם, מתוך כוונה לעמוד על התוצאות של מה שכונה בפי השופר התקשורתי של משרד הביטחון כ:"הקלה לפלסטינים: יוסר מחסום א-רם" (חדשות וואלה 18.2.09). ובהמשך: "הסרת המחסום היא חלק משמעותי מאוסף ההקלות שמעניקה מערכת הביטחון לאוכלוסיה הפלסטינית ביהודה ושומרון". 

בעקבות ה"הקלות" הנ"ל הפכה אר-רם למובלעת ואין עוד נגישות אל הדחייה (פרבר בערבית) שהייתה עד כה שכונת קצה של העיירה הגדולה והצפופה אר-רם. 
 
התארחנו בביתם של ע. ובני משפחתו, בעלי תעודת זהות פלסטינית. לפני כשנה הגישה המשפחה למשרד הפנים בקשה להיתר שהייה זמני בירושלים. לשון אחר: בקשה להיתר שהייה זמני בביתם שלהם. ע. מילא בקפידה שאלון בן שמונה עמודים עליו חתם כנדרש גם עורך דין. לאחר שבוע התבשר שפנייתו נתקבלה ושבקשתו בטיפול.
מכתב התשובה הנ"ל התקבל מ משרד הפנים – מנהל האוכלוסין/האגף לזרים."זרים?"? ע. ומשפחתו לפי כל קנה מידה אינם זרים: הבית הוא ביתם והאדמה, עליה הוא בנוי, אדמתם. אולי בביטוי "האגף לזרים" מכוון המשרד הממשלתי לעצמו? שהרי הוא ונציגיו הם הזרים שפלשו לחייו של ע., לאדמתו ולשגרת חייו. משאישר בג"צ את הפרדת הדחייה מאר-רם, מצאו עצמם ע. ובני משפחתו שב"חיםinfo-icon (שוהים בלתי חוקיים) בביתם שלהם. באותו מצב מצויות שבע משפחות נוספות הגרות בשכנות. הם ואחרים כמותם, פנו למת"ק עוטף ירושלים וצוידו בהיתר מעבר (תסריחinfo-icon) מוגבל עד לתאריך 19.3.09. במסמך כתוב שהאישור ניתן "למטרת ההסדר ההומניטרי בי-ם". בתו של ע., שמתגוררת בארה"ב ומתכוננת להגיע לביקור משפחתי, לא תוכל להתארח בבית הוריה - הבית בו נולדה וגדלה, כי יש לה תעודת זהות פלסטינית אך לא אישור ("הומניטרי") מעבר אל הדחייה.                               

פגשנו איש עסקים, שבתוקף היותו בעל חנות קיבל אישור דומה למשך שנתיים. אלא שהלקוחות הרבים שנזקקו לשירותיו ולמרכולתו, כל עוד זרמה התנועה ברחוב הראשי אל אר-רם - נעלמו. עמם נעלמה פרנסתו וחנותו עומדת בשיממונה.
 סופר לנו על 18 משפחות שהתארגנו ושכרו עו"ד על מנת להסיר את רוע הגזירה. במהלך ניסיונות נוספים לדלות מידע נתקלנו ביחס של חשדנות אדיבה. 
מה יעלה בגורל האנשים לאחר פקיעת המועד הנ"ל ומה מניין האנשים שגורלם תלוי על בלימה?
תגובות ותשובות שמסרו נושאי התפקידים: 
בשמו של יותם (ראש נציגות מת"קinfo-icon עוטף) נאמר ש"טרם התקבלה החלטה".
אורי מנדס, רמת"ק החתום על האישורים, השיב שאומנם יש בידיו הנתונים אבל הוא לא ימסור אותם לנו, ושאינו  מעוניין לדבר בכלל ובנושא זה בפרט.
ואריה, נציג פניות הציבור במנהל, ביקש שאכתוב מכתב המפרט את הדברים בטרם יענה. העברנו את עיקרי הדברים ללשכתו של חבר הכנסת דב חנין, אלא שהימים הם ימי דמדומי השלטון היוצא, אין מלך בישראל ולא שר ביטחון או פנים לצעוק כנגדם.
(תצלום המכתב ממשרד הפנים ואישור השהיה מהמת"ק בידנו).