Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'יוס (הכפר)

ג', 26.10.2021 מובלעות אלקנה, מחסומי האני, אורנית וחבלה וג'יוס - סיור
ד', 07.04.2021 ג'יוס - אין חיסונים אז יש לא מעט חולים
ה', 29.10.2020 פלאמיה, ג'יוס, עזון - זמן המסיק
ה', 14.05.2020 ג'יוס - מצוקה בשל העדר פרנסה.
ב', 06.04.2020 דוח בימי קורונה: ג'יוס - אין פרנסה.
ג', 14.04.2020 דוח בימי קורונה: ג'יוס - החקלאים יוצאים לעבוד בשטחים החקלאים
ו', 03.04.2020 דוח בימי קורונה: ג'יוס - אנשים מעל גיל 50 לא הורשו להישאר לעבוד בישראל
ב', 30.03.2020 דוח בימי קורונה, ג'יוס
ד', 04.12.2019 ג'יוס - כפי שלמדנו בביקורינו בכפרים ובעיירות פלסטיניות, החינוך חשוב להם מאוד
א', 26.05.2019 כדי לעבור למטע צריך לטפס מעל שלושת האבנים ולאז לעבור מעל קטע גדר התייל שעל הרצפה!
ד', 10.10.2018 המזיק שהקטין את יבול המסיק הוסיף עצב לניתוק מהאדמות
ה', 24.05.2018 ג'יוס, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
ד', 27.12.2017 עיריית ג'יוס, מחסומי פלאמיה, ג'יוס צפון, שני חקלאים שנעצרו ושוחררו למחרת
ה', 14.12.2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 11.09.2017 ג'יוס - סיכום ביקור
ש', 09.09.2017 ג'יוס, עזון
ב', 19.06.2017 דוח מצב היתרים חקלאיים אזור טולכרם-קלקיליה
ש', 13.02.2016 ג'יוס
ב', 27.01.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ד', 12.12.2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
ב', 05.03.2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
ג'יוס
ב', 20.12.2010 חבלה, ראס א טירה, ג'יוס, פלאמיה, עזון עתמה, יום ב' 20.12.10, בוקר