התורמים | מחסוםווטש

אנחנו מודות לתמיכה שקיבלנו בשנת 2023  מהקרנות ומהארגונים הבאים,

ומנדיבותם של תורמים פרטיים רבים