איסכאכה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

איסכאכה

להצגת כל הדוחות ממקום זה

 

איסכאכה
כפר בן כ-1,000 תושבים בסמוך לאריאל. סובל מהפקעת אדמות לסלילת כבישי מתנחלים.
המעיין שעל אדמתם הפך למקווה 
שטח של 120 דונם הוכרז אתר ארכיאולוגי.
לא ניתנים היתרי בנייה בכפר. המים אינם זמינים כל יום.
יש התנכלות בתקופת המסיק ממתנחלי רחלים. התושבים יכולים להגיע לאדמותיהם רק דרך שני מחסומים חקלאיים, שנפתחים רק במועדים ובשעות מוגבלים.