בית איכסא (ירושלים) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית איכסא (ירושלים)

להצגת כל הדוחות ממקום זה

בית איכסא
הוא כפר בשטח C בגבול שכונת רמות, אשר הגישה אליו חסומה גם מישראל וגם מכפרי הסביבה, כמו בידו, בית איג'זא.
מחסום בית איכסא רמות נמצא במורד הדרך הפנימית שחיברה בין כביש 436 לבין בית איכסא.
לבית איכסא יכולים להיכנס רק תושבי המקום ואורחיהם המאומתים.