הנשים שמאורי יוזמת הסיפוח | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הנשים שמאורי יוזמת הסיפוח

הנשים שמאורי יוזמת הסיפוח

רביעי, 3 ינואר, 2018
source: 
עיתון "מעריב"
author: 
קרני אלדד

http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-616236

נשות מחסוםWatch  מוזכרות בכתבה.