יותר מנועים ביטחוניים, פחות היתרים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

יותר מנועים ביטחוניים, פחות היתרים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
שישי, 8 ספטמבר, 2023
מנועי שב"כ ב"רשימה השחורה"

מספרן  של הבקשות שהוגשו ל"מוקד הסרות המניעה" של המנהל האזרחי דרך צוות מחסוםווטש העוסק בבירוקרטיה של הכיבוש הוכפל ב 2023 לעומת 2022 ברוב אזורי הגדה, ואילו מספר הסרות המניעה ירד בצורה חדה.  אנחנו מגישות את הבקשות בגוף ראשון. לדוגמה: "אני בן 48, נשוי ואב ל-7 ילדים. אין לי כל עבר פלילי או ביטחוני. לא מבין למה אני מנוע ביטחוני... ". נוסף לעומס הגדול על המתנדבות, הצוות היה צריך להתמודד  עם האטה ניכרת בטיפול בבקשות מצד מוקד ההסרות.

היו עוד החמרות:  כמות דחיית הבקשות על הסף (דחייה באותו היום בו הועברו לאבחון) עלתה פלאים וצצה שוב תופעת המניעה החמולתית ("מניעת אג"מ הרתעה") של אנשים שאין נגדם שום חשד, אולם הם חולקים את אותו שם משפחה (הנפוץ בכמה כפרים או איזור שלם) עם אדם שהשתתף באינתיפאדת היחידים המתרחבת כעת.

מוקד הסרות המניעה פעל בכאוטיות, ולא עמד בלוחות הזמנים שהוא עצמו קבע לטיפול בבקשות.  המוקד גם לא הודיע בתחילת 2023 על ביטולו של תיקון מיוחד, שנכנס לתוקף החל בחודש יוני 2022. במסגרת התיקון ניתנה אפשרות לקבל היתר עבודה בענף הבניין, לרווק בגיל 22 עד 27 שלאחיו היתר עבודה קיים. עובדת ביטולה של הקלה זו התבררה לנו רק אחרי שבקשות רבות נדחו, לרבות שתי עתירות לבית המשפט המינהלי.

הצוות שלנו נתקל בקושי רב לעמוד באתגר של עומס הפניות שגדל עד מאד. לא סייעה לכך העובדה שניכרה גם האטה בטיפול בבקשות מצד מוקד הסרות המניעה.  לפי הנוהל, תוך 3 ימי עסקים על המוקד לאשר את העברת הבקשה לאבחון, ותוך 8 שבועות לכל היותר עליו למסור תשובה חיובית או שלילית. אולם היחידה לא עמדה כלל בלוח הזמנים. אנשים נאלצו לחכות לפעמים יותר מחודש לאישור על העברת הבקשה לאבחון וחודשים רבים לקבלת תשובה – גם כאשר התשובה הייתה קיימת זה מכבר. הדבר חייב את הצוות להשקיע מאמץ רב במעקב ומשלוח תזכורות רבות וכמובן פגע קשות באנשים שזקוקים לפרנסה כדי להאכיל משפחות שלמות. היעדר תשובות גם פוגע באפשרות לעתור נגד המניעה הביטחונית.

בשנים האחרונות פותח "יישומון מתאם הפעולות בשטחים (אלמונסק)" הפועל בטלפונים הסלולריים ובו פלסטיני יכול לבקש היתרים שונים ולראות בו את ההיתרים שאושרו, לבדוק סטטוס מניעה לגבי רוב סוגי המניעה, וגם להגיש בקשות להסרת המניעה הביטחונית. אין כל דרך לבדוק אם בקשה שהוגשה אכן נבדקת. אם המניעה מוסרת רואים זאת ביישומון, אבל אין כל עדכון מידע על דחיית הבקשה, על אף שתאריך הדחייה קובע מתי אפשר להגיש בקשה חדשה שנה לאחר מכן!

הסחבת הנהוגה במוקד הסרות המניעה משאירה את התושבים תלויים באוויר ללא ידיעות במשך חודשים. בייאושם להשיג היתר תנועה ועבודה, הם פונים אל עורכי דין שעלותם יקרה, ולא פעם הם אף מנצלים את מצוקתם של הפונים. חלק מהפונים מגיעים אלינו מגישים את הבקשה מחדש דרך הצוות של מחסום ווטש (ללא כל עלות). כל זאת כדי לברר אם כבר דנו בבקשתם שהוגשה בידי עורכי דין או ביישומון או שכבר ניתנה תשובה שלילית ולא יידעו אותם.

לכך יש להוסיף את הסכום שפועלים משלמים עבור היתרי עבודה תקופתיים – כ-1000 ₪, המחיר הרשמי, ועוד כ-2000 ₪ חודשיים לכיסו של הקבלן שמנפיק את האישור.

מכתבי תלונה נשלחו למתאם הפעולות בשטחים, ליועמ"ש לאיו"ש, לראש המנהל האזרחי, למפקד מרכז ההיתרים ולכל בעלי התפקידים במוקד הסרות המניעה. האחרון שבהם נשלח בחודש אוגוסט 2023. להלן ציטוט מן המכתב:  

"ברצוני להתלונן על אי תיפקודו של המוקד להסרות מניעה במנהל האזרחי... אני, כחלק מארגון זכויות אדם שעוזר לפלסטינים המנועים להגיש את הבקשה ולעקוב אחרי הטיפול בה, מנהלת מאבק מתמשך כדי לקבל תשובות עבור המבקשים.

שלחתי מכתבי תזכורת רבים בהם אני מבקשת לקבל תשובות ורק אחרי חודשים ואחרי הרבה תזכורות התשובות מגיעות. מחייתם של אנשים תלויה בתשובות אלו. הדחייה והזלזול המשתמע ממנה באותם אנשים, לא יכולים להיות חלק ממנהל תקין.

המוקד במינהל, שתפקידו הוא לטפל בנושא זה, נותן לי את ההרגשה שזה מעשה חסד מצדו."