ינואר 2024: תקוות לשנת 2024 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ינואר 2024: תקוות לשנת 2024