מחסום ג'יוס דרום 1012 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס דרום 1012

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מחסום בג"צ שמיועד למעבר משפחה אחת שנשארה מעבר לגדר ונותקה מג'יוס הכפר. כיום גר בבית המשפחה רק איש זקן, והמחסום נפתח על פי בקשתו.