מחסום קלקיליה החדש | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום קלקיליה החדש

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מחסום בקצה הדרום-מערבי של חומת ההפרדה בין קלקיליה למובלעת של המשתלות על כביש 55. נצפה בידי מחסום ווטש בפברואר 2021. אולי קשור לעבודות להרחבת כביש 444 והגשר שנבנה.