מקאם אבו ג'וד | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אבו ג'וד