מקאם ריג'לס סועפה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם ריג'לס סועפה