מקאם שיח' עיסא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שיח' עיסא

Maqam Sheikh Isa